czecho.pl - medium nr 1 w Czechowicach-Dziedzicach

Reklama

Wiadomości

  • 11 grudnia 2008
  • wyświetleń: 1121

Dotacje z Euroregionu Beskidy

Stowarzyszenie „Region Beskidy” w Bielsku-Białej reprezentujące polską część Euroregionu Beskidy ogłasza z dniem 1 grudnia 2008 roku II nabór wniosków o charakterze transgranicznym, realizowanych we współpracy z partnerem czeskim, zgodnie z Osią priorytetową 3: Wspieranie współpracy społeczności lokalnych, Dziedzina wsparcia 3.3: Fundusz Mikroprojektów.

Reklama

Podstawowym celem Funduszu jest rozwijanie i wspomaganie rozwoju współpracy pomiędzy społecznościami po obu stronach granicy, z ukierunkowaniem na wspólną poprawę stosunków społecznych, kulturalnych i gospodarczych.

Termin składania wniosków, które rozpatrzone zostaną na drugim posiedzeniu Euroregionalnego Komitetu Sterującego (planowany termin 2-go posiedzenia EKS: 20 marca 2009 r.), upływa w dniu 9 stycznia 2008 roku o godzinie 12:00 (obowiązuje data wpływu wniosku).

Wnioski o dofinansowanie mikroprojektów o charakterze transgranicznym mogą składać uprawnione podmioty posiadające osobowość prawną, o charakterze niedochodowym. Do uzyskania wsparcia w polskiej części Euroregionu Beskidy w ramach Programu uprawnieni są wnioskodawcy realizujący swoje projekty na terenie:

- powiatu żywieckiego: Żywiec, Czernichów, Gilowice, Jeleśnia, Milówka, Koszarawa, Lipowa, Łękawica, Łodygowice, Rajcza, Ślemień, Świnna, Ujsoły, Węgierska Górka, Radziechowy Wieprz;
- części powiatu bielskiego: Bestwina, Buczkowice, Czechowice-Dziedzice, Kozy, Porąbka, Szczyrk, Wilamowice, Wilkowice;
- miasta na prawach powiatu grodzkiego: Bielsko-Biała;
- powiatu pszczyńskiego.

Wniosek projektowy należy wypełnić w aplikacji internetowej Benefit7 (generator wniosków znajduje się na stronie www.eu-zadost.cz). Wniosek składany do Stowarzyszenia „Region Beskidy” musi być kompletnie wypełniony w generatorze wniosków („sfinalizowany”), a następnie musi zostać złożony w 2 egzemplarzach w formie drukowanej wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami - 2 wydruki sfinalizowanego wniosku z aplikacji Benefit7 (2 oryginały) wraz z 2 kompletami załączników (1 oryginał + 1 kopia).

Wnioski należy dostarczyć osobiście lub przesłać na adres:
Stowarzyszenie „Region Beskidy”, ul. Piastowska 40, 43-300 Bielsko-Biała

Wszystkie dokumenty oraz szczegółowe informacje zawarte są w „Wytycznych dla wnioskodawcy” oraz w załącznikach dostępnych na stronie internetowej Euroregionu Beskidy www.euroregion-beskidy.pl w zakładce „Fundusze unijne – POWT Czechy-Polska 2007-2013 - Mikroprojekty”.

Wszelkie informacje o Programie można uzyskać w Biurze:
Stowarzyszenia „Region Beskidy”
ul. Piastowska 40
43-300 Bielsko-Biała
Tel. 033 813 63 33, 033 813 63 25
e-mail: biuro@euroregion-beskidy.pl

Zapraszamy do składania wniosków

Źródło: Urząd Miejski w Czechowicach-Dziedzicach / www.czechowice-dziedzice.pl

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.