czecho.pl - medium nr 1 w Czechowicach-Dziedzicach

Reklama

Wiadomości

  • 20 grudnia 2008
  • wyświetleń: 1395

Zmiany w bielskim PKSie

Kierując się troską o lepszą jakość usług pasażerskich, jak również dbałością o organizację na terenie powiatu transportu zbiorowego w sposób kompleksowy i możliwie tani, a także chcąc lepiej i skuteczniej realizować zadania komunikacyjne, powiat podjął wiele działań w tym kierunku.

Reklama

Najważniejszym z nich były starania o komunalizację i nieodpłatne przejęcie pakietu akcji jednoosobowej spółki Skarbu Państwa, jaką jest Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Bielsku – Białej. Specyfika naszego powiatu, głównie ukształtowanie terenu sprawia, że usługi transportu komunikacyjnego są jednym z najbardziej ważnych społecznie zadań samorządu.

Z powodów trudnego ukształtowania terenu młodzież uczącą się i mieszkańców dojeżdżających do pracy trzeba dowozić z odległych krańców powiatu. Nasze gminy to także region turystyczny i z tych względów musimy dbać o transport turystów i gości odwiedzających nasz powiat. Funkcjonujący na terenie powiatu bielskiego prywatni przewoźnicy działają tylko na liniach rentowych i nie są w stanie zaspokoić wszystkich potrzeb komunikacyjnych i przewozowych.

Biorąc wszystkie te argumenty pod uwagę 31 lipca podpisaliśmy porozumienie o współpracy pomiędzy Powiatem Bielskim a wszystkimi gminami naszego powiatu w zakresie transportu zbiorowego w celu zaspokojenia potrzeb mieszkańców. To porozumienie obliguje i samorząd powiatowy, i samorządy gminne do wspólnego tworzenia strategii przewozowej, programów rozwoju systemów komunikacyjnych oraz uzgadniania tras przewozowych i szybkiego reagowania na potrzeby mieszkańców.

Już w sierpniu tego roku Rada Powiatu Bielskiego podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie akcji PKS w Bielsku – Białej. Nie bez znaczenia pozostaje fakt, że Rada Pracowników PKS-u poparła koncepcję nieodpłatnego nabycia przez Powiat Bielski większościowego pakietu akcji. W dalszej kolejności złożyliśmy do Pana Aleksandra Grada Ministra Skarbu Państwa wniosek o wyrażenie zgody na nieodpłatne zbycie na rzecz Powiatu Bielskiego pakietu akcji jednoosobowej Spółki Skarbu Państwa PKS w Bielsku – Białej w celu realizacji zadań z zakresu transportu zbiorowego.

3 grudnia w Warszawie zostało podpisane porozumienie pomiędzy Skarbem Państwa, reprezentowanym przez Ministra Skarbu Państwa Aleksandra Grada, a Powiatem Bielskim reprezentowanym przez starostę bielskiego i wicestarostę bielskiego. Tym sposobem staliśmy się właścicielami 85% akcji, a 15% należy do pracowników. Taki stan rzeczy zwiększa możliwość rozwoju inwestycyjnego, w tym odnowy taboru i infrastruktury technicznej, powstają także warunki sprzyjające stabilizacji ekonomiczno – finansowej tego przedsiębiorstwa, a co za tym idzie wzrastają gwarancje ochrony miejsc pracy.

Komunalizacja PKS-u sprzyja też łatwiejszym kontaktom z wszystkimi użytkownikami transportu zbiorowego, daje możliwości szybko aktualizowanej informacji o potrzebach komunikacyjnych regionu, a także w przyszłości stworzenia w subregionie południowym zintegrowanego systemu komunikacyjnego wraz poszerzeniem oferty przewozowej z wykorzystaniem położenia transgranicznego i bliskości granicy z ze Słowacją i Czechami.

O dalszych działaniach związanych z komunalizacją Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Bielsku – Białej, będziemy informować na bieżąco.

Andrzej Płonka
Starosta Bielski

Powiat

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.