czecho.pl - medium nr 1 w Czechowicach-Dziedzicach

Reklama

Wiadomości

  • 1 stycznia 2009
  • wyświetleń: 1819

Rekordowy budżet powiatu

Trzydziestego grudnia 2008 radni powiatu bielskiego na swojej ostatniej już Sesji Rady Powiatu w Bielsku – Białej w bieżącym roku jednogłośnie zatwierdzili rekordowy budżet naszego powiatu na 2009 r.

Reklama

Po uwzględnieniu powyższych zmian budżet powiatu będzie wynosił:
· 61 095 163 zł – po stronie dochodów
· 87 636 311 zł – po stronie wydatków

Są to kwoty zdecydowanie najwyższe w historii naszego powiatu. Struktura planowanych dochodów wygląda następująco:
· 8,6% stanowią dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne oraz na zadania z zakresu administracji rządowej
· 32,8% subwencja ogólna
· 41,9% udziały w podatkach dochodowych
· 16,7% pozostałe dochody własne

Wysokość przyszłorocznego budżetu – (jedenastego) - jest znów rekordowa, bo rekordowa jest też skala planowanych na przyszły rok nakładów inwestycyjnych. Będą one wynosić 34 939 301 zł, czyli prawie 40% budżetu

Znaczną część tych środków planujemy pozyskać ze źródeł zewnętrznych:
· 21 327 040 zł ze środków unijnych – Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
· 1 972 500 zł z budżetu państwa

Udział własny powiatu: to 10 milionów złotych.

Struktura przyszłorocznych wydatków ukształtowała się nieco odmiennie niż w latach poprzednich.

Najważniejszą pozycję w budżecie będą stanowiły wydatki na transport i łączność – 40% z czego ok. 94 % pochłoną wydatki inwestycyjne. Jednakże z uwagi na zły stan techniczny sieci dróg powiatowych koniecznym jest wnioskowanie w przypadku pojawienia się takiej możliwości o pozyskanie środków zewnętrznych. W zadaniach inwestycyjnych na 2009 rok zaplanowano do wykonania realizację przebudowy dróg objętych Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 (część bezkonkursowa, planowane dofinansowanie 75%).

Są to:
- Przebudowa drogi 4479S Czaniec – Roczyny – Andrychów w miejscowości Czaniec,
- Przebudowa dróg powiatowych w Czechowicach – Dziedzicach ul. Legionów (4116S) i ul Lipowska (4446S),
- Przebudowa mostu drogowego potoku Zimnik wraz z dojazdami do obiektu w ciągu drogi powiatowej 1404S Bystra – Hucisko - Łodygowice w miejscowości Wilkowice,
- Przebudowa drogi powiatowej nr 1401S Buczkowice – Rybarzowice w miejscowości Buczkowice i Rybarzowice,
- Przebudowa drogi powiatowej nr 4425S Czechowice – Zabrzeg – Międzyrzecze – Wapienica w miejscowości Miedzyrzecze Górne,
- Przebudowa drogi powiatowej nr 4420S Rudzica – Roztropice – Grodziec w miejscowości Wieszczęta i Roztropice,
- Przebudowa drogi powiatowej nr 4485S Bielsko – Wilamowice – Jawiszowice, ul. Bielska w Pisarzowicach,
- Przebudowa drogi powiatowej nr 4403S Kaniów – Bestwina, ul. Witosa w gminie Bestwina

Drugą najważniejszą pozycję w budżecie stanowią wydatki na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą – 22,3% ogółu wydatków Zauważyć jednak należy , że subwencja oświatowa przydzielona dla powiatu bielskiego w wysokości 17 901 049 zł jest za niska. Po raz kolejny nie wystarczy nawet na bieżące wynagrodzenia osobowe. Powiat nasz znowu będzie musiał dopłacić ok. 3 mln zł do zadań oświatowych. W planie na 2009 przewidujemy 15 251 393 zł w dziale 801 Oświata i wychowanie oraz 4 312 781 zł w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza.

Kwota wydatków w tym zakresie będzie monitorowana w każdym miesiącu a ostateczna wielkość wydatków na oświatę będzie możliwa do określenia dopiero w październiku. Sytuację tą obserwujemy od kilku lat wraz ze zmniejszającą się liczbą uczniów. Niestety nieuniknione jest dalsze dopłacanie do oświaty.

Kolejną pozycją co do wielkości wydatków w budżecie na 2009 rok są wydatki na administrację publiczną – 15,3% W ramach zaplanowanych wydatków zabezpieczono środki na bieżącą działalność Starostwa Powiatowego, wydatki inwestycyjne (224 168 zł), w ramach których planuję się:
- dokończenie budowy parkingu przy Starostwie Powiatowym
- rozpoczęcie zadania pod nazwą „Szerokopasmowy dostęp do Internetu” – zgodnie z wieloletnim programem inwestycyjnym
- projekt wykonania nowej instalacji elektrycznej oraz zakup systemu alarmowego do Oddziału Zamiejscowego Wydziału Komunikacji w Czechowicach – Dziedzicach.

Czwartą co do wielkości pozycją w naszym budżecie są wydatki na zadania z zakresu pomocy społecznej i pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej wynoszące 11 662 923 zł, czyli 13,3% zaplanowanych wydatków Powiatu ogółem.

Jest to więcej o 704 251 zł (tj. 6,4%) w stosunku do planu na 2008r. Zwiększenie to ma związek z tendencją wzrostową liczby nowych rodzin zastępczych, wzrostem kosztów działalności Powiatowego Urzędu Pracy, wzrostem ustawowego udziału Powiatu w dofinansowaniu uczestnictwa w Warsztatach Terapii Zajęciowej mieszkańców powiatu bielskiego, a także wzrostem wynagrodzeń pracowników placówek pomocy społecznej.

Wszystkie pozostałe zadania uwzględnione w naszym budżecie – w zakresie rolnictwa, leśnictwa, turystyki, działalności usługowej, gospodarki mieszkaniowej, kultury, kultury fizycznej, ochrony zdrowia, obrony cywilnej i obsługi długu – stanowią 9,1% wydatków ogółem.

Na rok 2009 otrzymaliśmy od Wojewody Śląskiego znikome środki na gospodarowanie mieniem skarbu państwa. Z kwoty 97223 zł w roku 2008 obecnie jest to jedynie 33951 zł.

Zmniejszenie obserwujemy również w zakresie środków na Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Kiedyś w tym zakresie mogliśmy zadysponować kwotę ok. 1 mln zł obecnie jest to jedynie 500 tyś.

Wysokie kwoty budżetu nie oznaczają wcale, że będzie to budżet łatwy, a poziom wydatków w pełni zadowalający. Podsumowując należy stwierdzić, że mamy przed sobą kolejny trudny rok, wymagający szeregu bardzo trudnych decyzji i działań, które wspólnie będziemy podejmować. Ale w imieniu Zarządu Powiatu chciałbym zapewnić, że dołożymy wszelkich starań, aby prezentowany dzisiaj projekt budżetu stał się realny do wykonania – zakończył swoją wyczerpującą wypowiedź na budżetowej Sesji Starosta Bielski Andrzej Płonka.

Powiat

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.