czecho.pl - medium nr 1 w Czechowicach-Dziedzicach

Reklama

Wiadomości

  • 8 stycznia 2009
  • wyświetleń: 2357

Windy w przychodniach zdrowia

W budynku „Ubezpieczalni” przy ul. H. Sienkiewicza 8 została zainstalowana winda, która w znaczny sposób przyczyni się do poprawy obsługi pacjentów korzystających z mieszczących się tu poradni lekarskich. Brak windy w przychodniach zdrowia to spory problem, z którym borykają się niemal wszystkie podmioty służby zdrowia w naszym mieście.

Reklama

Windy w przychodniach zdrowia
fot. UM Czechowice-Dziedzice


Sytuacja ta ulegnie zmianie i wszystkie obiekty będące w Administracji Zasobów Komunalnych, w których mieszczą się przychodnie zdrowia w najbliższym czasie zostaną dostosowane do potrzeb pacjentów nie tylko tych niepełnosprawnych.

Jako pierwsza, windą będzie się mogła pochwalić „Ubezpieczalnia”. W grudniu ruszyły prace przy budowie windy w przychodni przy ul. Nad Białką. Przewiduje się również wykonanie podnośnika w obiekcie przy ul. Bestwińskiej i windy w budynku przy ul. Miliardowickiej w Ligocie. Szacowany koszt tych inwestycji to ponad 500 tys. zł.

Środki finansowe na montaż wind pochodzą w większości z pieniędzy, jakie zostały uzyskane z podwyżki czynszu dzierżawnego dla podmiotów służby zdrowia prowadzących działalność w gminnych obiektach. - Początkowo spotkało się to oporami, ale zostało przeprowadzonych szereg spotkań z dzierżawcami prowadzącymi niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej i udało się uzyskać zrozumienie, że pieniądze te nie zostaną zmarnotrawione, a wręcz przyczynia się do polepszenia jakości usług medycznych w naszej gminie - powiedział dyrektor AZK – S. Londzin. Zarządzeniem Burmistrza z marca br. czynsz został podniesiony z kwoty 3,50 zł /m2 do kwoty 6 zł./ m2. Środki finansowe uzyskanie z tego tytułu zabezpieczyły pokrycie znacznej części kosztów montażu zaplanowanych na ten rok dwóch wind, jednocześnie nie obciążając nadmiernie gminnego budżetu.

Winda w przychodni przy ul. Sienkiewicza 8 kosztowała ponad 170 tys. zł i jest najdroższą z wind planowanych do montażu w pozostałych przychodniach. Montażem zajęła się firma F.H.U. ARTMET Sp. J. z Tomaszowa Mazowieckiego, która wygrała ogłoszony w II połowie roku przetarg nieograniczony na roboty budowlano-montażowe. Zakres prac przy montażu windy wewnętrznej obejmował roboty adaptacyjne w przyziemiu na parterze oraz na I i II piętrze. W trakcie prac okazało się, że istnieje potrzeba robót dodatkowych, polegających na wzmocnieniu stropu oraz modernizację pomieszczeń przyziemia, gdzie w najbliższych dniach zostanie wymienione pokrycie podłogi z posadzki PCV na płytki ceramiczne oraz zostaną wymienione drzwi wejściowe. Prace dostosowawcze w przyziemiu są niezbędne, by osoby niepełnosprawne, nie mogące pokonać kilkunastu schodów prowadzących do holu obiektu, dostały się do budynku bezpośrednie z zewnątrz pokonując jedynie podjazd.

Winda w budynku przy ul. H. Sienkiewicza 8 zostanie uruchomiona w ciągu najbliższych dni. Trwają również prace montażowe windy zewnętrznej w budynku, w którym mieszczą się przychodnie lekarskie przy ul. Nad Białką. Winda umiejscowiona będzie tuż przy wejściu do poradni dziecięcej i będzie można nią wyjechać na piętro budynku, gdzie mieszczą się m.in. gabinety chirurgiczne.

- Pieniądze uzyskane z podwyżki czynszów są dobrze zagospodarowywane - powiedział dyrektor AZK – S. Londzin. - Obecnie montujemy windy, w następnej kolejności będziemy modernizować nasze obiekty; wymieniać stolarkę okienną, odnawiać elewacje. Nasze obiekty są w niezłym stanie technicznym, ale potrzeba remontów bieżących jest ogromna.

- Montaż windy w „Ubezpieczalni” był najtrudniejszym zadaniem pod względem budowlano-konstrukcyjnym. Było to też zadanie najbardziej kosztowne. Cieszy mnie fakt, że zadanie to udało się zrealizować. Mam nadzieję, że lekarze z NZOZ-ów docenią nasze starania, dzięki czemu obiekty służby zdrowia będą miały coraz lepsze warunki pracy a pacjenci będą mieli łatwiejszy dostęp do gabinetów lekarskich. Szczególnie tych mieszczących się na piętrze - powiedział dyrektor AZK – Stanisław Londzin.

Źródło: Urząd Miejski w Czechowicach-Dziedzicach / www.czechowice-dziedzice.pl

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.