czecho.pl - medium nr 1 w Czechowicach-Dziedzicach

Reklama

Wiadomości

  • 10 stycznia 2009
  • wyświetleń: 2792

Budżet miasta na 2009 rok

Rada Miejska na sesji w dniu 30 grudnia 2008 r. 16 głosami poparcia, uchwaliła budżet gminy Czechowice-Dziedzice na 2009 r., 2 radnych było przeciwnych uchwaleniu budżetu w proponowanym kształcie, a 3 wstrzymało się od głosu.

Reklama

W budżecie na 2009 r. dochody gminy zaplanowano w wysokości 108 157 104 zł , wydatki zaś w wysokości 115 048 864 zł, w tym wydatki majątkowe, czyli pieniądze przeznaczone na miejskie inwestycje w kwocie 24 412 910 zł, tj. 20,8% planowanych wydatków.

Najwięcej pieniędzy z gminnego budżetu zostanie w roku 2009 przeznaczone na inwestycje w kulturze, bo aż 8 547 500 zł (m.in. przebudowa MDK oraz budowa MBP) ponadto na inwestycję zaplanowano:
* na drogi publiczne powiatowe 850 000 zł,
* na drogi publiczne gminne 1 340 000 zł,
* na gospodarkę mieszkaniową 263 400 zł
* na regulacje stanów prawnych gruntów 100 000 zł
* na cmentarz 11 000 zł
* na administracje publiczną 701 000 zł
* na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową 413 420 zł
* na oświatę 6 068 229 zł
* na pomoc społeczną 1 004 300 zł
* na gospodarkę ściekową 2 040 000 zł
* na utrzymanie zieleni 1 919 561 zł
* na oświetlenie 260 500 zł
* na kulturę fizyczną i sport 70 000 zł

Deficyt budżetowy w 2009 r. zaplanowano w wysokości 6 891 760 zł, a zostanie on pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków, kredytów i pożyczek.

Plan przychodów określony w uchwale budżetowej, to kwota 9 419 677 zł w tym: wolne środki – 19 677 zł, pożyczki – 100 000 zł i kredyty – 9 300 000 zł.

W roku 2009 z gminnego budżetu będą spłacane kredyty i pożyczki w kwocie 2 527 917 zł (plan rozchodów).

Stan zadłużenia budżetu na koniec 2009 roku przewiduje się w wysokości: 16 578 259 zł, tj. 15,34 % planowanych dochodów gminy.

Uchwała budżetowa wraz z załącznikami znajduje się w www.bip.czechowice-dziedzice.pl/index.jsp?bipkod=/002/006/019 target=_blank class=dodaj>Biuletynie Informacji Publicznej.

Źródło: Urząd Miejski w Czechowicach-Dziedzicach / www.czechowice-dziedzice.pl

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.