czecho.pl - medium nr 1 w Czechowicach-Dziedzicach

Reklama

Wiadomości

  • 12 stycznia 2009
  • wyświetleń: 915

Nagrody za promocję gminy Bestwina

Rada Gminy Bestwina ogłosił nabór wniosków w ramach IV edycji przyznawania corocznych nagród w zakresie promocji Gminy Bestwina w 2008 roku.

Reklama

Nagrody za promocję gminy Bestwina
Do kogo trafi w tym roku bestwińska statuetka?


Rada Gminy postanowiła, że aby zwiększyć rangę i prestiż Nagrody Rady Gminy, w 2008 roku przyznawać będzie maksymalnie po trzy nagrody w każdej z czterech kategorii :
- w dziedzinie kultury i sztuki: zwycięzcy konkursów szczebla co najmniej wojewódzkiego oraz uczestnicy prestiżowych wystaw ogólnopolskich i międzynarodowych,
- w dziedzinie kultury fizycznej: medaliści zawodów o randze co najmniej mistrzostw Polski,
- w dziedzinie oświaty i nauki: zwycięzcy i laureaci szczebla co najmniej wojewódzkiego,
- w zakresie promocji gminy: za osiągnięcia i działania o znaczeniu co najmniej wojewódzkim.

Postanowiono także, że termin zgłaszania wniosków o przyznanie Nagrody za promocję gminy w 2008 roku wraz z uzasadnieniem upływa 31 stycznia. Z wnioskiem o przyznanie nagrody mogą wystąpić : komisje stałe Rady Gminy, Wójt Gminy, placówki oświatowo-wychowawcze mające siedzibę w gminie Bestwina, przedstawiciele instytucji, stowarzyszeń i organizacji, zainteresowana strona lub przedstawiciel ustawowy osoby małoletniej.

Wnioski przyjmowane są w Biurze Rady Gminy Bestwina pok. nr 12 lub w sekretariacie Urzędu Gminy Bestwina z dopiskiem "Nagrody". Prosi się o dołączenie do wniosku materiałów świadczących o promowaniu Gminy Bestwina. W związku z planowanym przygotowaniem prezentacji multimedialnej prosi się również o dostarczenie materiałów, które mogłyby być wykorzystane w prezentacji.

UG Bestwina

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.