czecho.pl - medium nr 1 w Czechowicach-Dziedzicach

Reklama

Wiadomości

  • 18 stycznia 2009
  • wyświetleń: 1941

Kolejne rozmowy w sprawie Silesii

Powołany w Kompanii Węglowej specjalny zespół zarekomendował zarządowi firmy w końcu października ubiegłego roku w 70-stronicowym raporcie utrzymanie wydobycia węgla w kopalni Silesia i ponowną próbę pozyskania inwestora strategicznego dla kopalni.

Reklama

Kolejne rozmowy w sprawie Silesii
danielek2002 / klub czecho.pl


W czwartek, 8 stycznia br. zarząd Kompanii Węglowej podjął uchwałę dotyczącą "wszczęcia procedury publicznego zaproszenia do składania ofert" na zakup "zorganizowanej części przedsiębiorstwa", jaką jest kopalnia Silesia.

Związkowcy kopalni, zdając sobie sprawę, że każdy dzień życia kopalni bez inwestowania powoduje zmniejszanie jej wartości, a także pogarszanie się warunków do odtwarzania frontu wydobywczego nie ustają w działaniach, aby pozyskanie inwestora strategicznego nastąpiło, jak najszybciej.

Tym razem o pomóc zwrócili się do pani wiceminister Strzelec-Łobodzińskiej, odpowiedzialnej w ministerstwie gospodarki za górnictwo. W sobotę, 17 stycznia, dzięki obecno ści pani minister na Śląsku i zaaranżowaniu tego spotkania przez Kazimierza Grajcarka -szefa sekretariatu górnictwa i energetyki "Solidarności"(pracownik KWK Silesia, obecnie na urlopie bezpłatnym w związku z pełnieniem funkcji) w Kompanii Węglowej SA w Katowicach doszło do spotkania przewodniczących organizacji związkowych działających w kopalni z panią wiceminister i prezesem KW SA Mirosławem Kugiel.

Związkowcy, jak również prezes Kompanii wprowadzili panią minister w temat, poinformowali o dotychczasowych działaniach, przedstawiono sytuację techniczno – ekonomiczna kopalni.

A tak przedstawiają się najbliższe działania w sprawie kopalni: do 15 lutego zespół prawników ma przedstawić zarządowi Kompanii opinię w sprawie formy przetargu i z tym dniem zostanie on ogłoszony w środkach przekazu, a następnie do końca czerwca, a być może wcześniej, w zależności od ilości zainteresowanych kupnem, sprzedaż zostanie sfinalizowana.

Związkowcy przeprowadzili równie ż rozmowy z prezesem KW SA dotyczące bieżącego funkcjonowania kopalni, a zwłaszcza braku pracowników, ponieważ dochodziły głosy, że zarząd KW SA podjął decyzję, iż na kopalnię Silesia nie będzie żadnych przyjęć. Prezes Mirosław Kugiel potwierdził te informacje, ale po przedstawieniu przez związkowców argumentów przemawiających za koniecznością zwiększenia zatrudnienia w Ruchu Silesia powiedział, że zobowiąże dyrektora kopalni, aby to zatrudnienie zwiększyć, jednakże nie będą to znaczące liczby.

Odnośnie prowadzenia robót przygotowawczych w kopalni, zarząd KW SA podjął decyzję, że wykonywać je będzie oddział Kompanii Węglowej SA – Zakład Górniczych Robót Inwestycyjnych.

danielek2002 / klub czecho.pl

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.