czecho.pl - medium nr 1 w Czechowicach-Dziedzicach

Reklama

Wiadomości

  • 28 stycznia 2009
  • wyświetleń: 3796

Wymiana pieców: podsumowanie

W gminie Czechowice-Dziedzice w latach 2007-2008 realizowano uchwalony przez Radę Miejską w październiku 2006 r. Program Ograniczenia Niskiej Emisji w budynkach jednorodzinnych. Jako operatora odpowiedzialnego za koordynację Programu i obsługę jego uczestników wyznaczono Administrację Zasobów Komunalnych w Czechowicach-Dziedzicach.

Reklama

Wymiana pieców: podsumowanie


Zasadniczym celem przyjętym w Programie Ograniczenia Niskiej Emisji (PONE) było zmniejszenie emisji szkodliwych substancji emitowanych do atmosfery przez stare, nieefektywne piece zainstalowane w prywatnych domach jednorodzinnych, poprzez ich wymianę na nowoczesne kotły ekologiczne gazowe lub węglowe.

W ciągu dwóch lat realizacji PONE zamontowano 218 ekologicznych kotłów (w tym 184 kotły węglowe retortowe oraz 34 kotły gazowe): 161 na terenie Czechowic-Dziedzic, 31 w Ligocie, 24 w Zabrzegu oraz 2 w Bronowie.

Pieniądze na realizację Programu gmina Czechowice-Dziedzice otrzymała ze środków pochodzących z pożyczki Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Najważniejszą zaletą PONE było założenie, iż każdy uczestnik Programu otrzymał w formie dotacji zwrot części nakładów poniesionych przy realizacji inwestycji. Mieszkaniec realizujący w ramach Programu modernizację kotłowni (kotła wraz z osprzętem), musiał pokryć minimum 40% kosztów inwestycji, a 60% pochodziło ze środków gminy, która uzyskała pożyczkę z WFOŚiGW.

Program Ograniczenia Niskiej Emisji realizowano w dwóch etapach. W pierwszym etapie 2007 r. w 90 indywidualnych obiektach mieszkalnych zlokalizowanych na terenie gminy Czechowice-Dziedzice zmodernizowano 90 źródeł ciepła (wymiana 90 starych kotłów na 84 niskoemisyjnych kotłów opalanych paliwem stałym, 6 kotłów gazowy) oraz fizyczną likwidacje starych źródeł ciepła – kotłów c.o. w ilości 90 szt.

W drugim etapie w 2008 r. w 128 indywidualnych obiektach mieszkalnych zlokalizowanych na terenie gminy Czechowice-Dziedzice zmodernizowano 128 źródeł ciepła (wymiana 128 starych źródeł ciepła na 100 niskoemisyjnych kotłów opalanych paliwem stałym, 28 kotłów gazowych) oraz fizyczną likwidacje starych źródeł ciepła w ilości 128 szt.

Całkowity koszt realizacji zadania 2007-2008 wyniósł: 2 654 520,35 zł z czego 1 458 697,57 zł, to otrzymana pożyczka WFOŚiGW. Udział własny mieszkańców to kwota 1 195 822,78 zł.

Do Programu w 2007-2008 roku przystąpiło 9 firm instalacyjnych, które wykazały się bardzo dużą wiedzą teoretyczną i praktyczną. Na uwagę zasługuje bardzo dobra współpraca pomiędzy Operatorem – Inwestorem –Wykonawcą.

Mieszkańcom przystępującym do Programu ONE i otrzymującym dotację do wymiany kotła grzewczego, przez 5 lat nie wolno instalować drugiego źródła ciepła, ani też wymieniać kotła na inny, aniżeli dopuszczony przez operatora.

Upoważnieni do przeprowadzenia kontroli są przedstawiciele Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz przedstawiciele operatora tj. AZK. Jeżeli kontrola wykaże, że w budynku istnieje inne źródło ciepła lub inny kocioł nieekologiczny – spowoduje to cofnięcie dotacji oraz obowiązek pokrycia kosztów operatora wraz z naliczonymi odsetkami.

Źródło: Urząd Miejski w Czechowicach-Dziedzicach / www.czechowice-dziedzice.pl

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.