czecho.pl - medium nr 1 w Czechowicach-Dziedzicach

Reklama

Wiadomości

  • 4 lutego 2009
  • wyświetleń: 3687

Nowy partner Czechowic-Dziedzic

30 stycznia br. w Republice Słowackiej w mieście Žilina, Burmistrz Czechowic-Dziedzic Marian Błachut w towarzystwie swego zastępcy Macieja Kołoczka oraz Przewodniczącego Rady Miejskiej Marka Kwaśnego podpisał z burmistrzem miasta Žilina Ivanem Harmanem umowę o współpracy miast partnerskich. Jest to kolejny zagraniczny partner Czechowic - Dziedzic obok niemieckiego Hiddenhausen, białoruskiego Słonimia oraz czeskiej Orlovej.

Reklama

Nowy partner Czechowic-Dziedzic


Celem nawiązania współpracy jest wspieranie i rozwój przyjaźni między tymi miastami, a także wspierania europejskiego programu „Aktywni obywatele dla Europy” oraz partnerstwa w ramach wspólnych projektów, które będą zgodne z programami Unii Europejskiej i Euroregionu Beskidy w następujących dziedzinach:

1. Administracji publicznej, gdzie zainteresowane strony będą wymieniać informacje i doświadczenia we wszystkich sferach dotyczących polityki gminy, rozwoju miejscowości i lokalnej administracji.

2. Szkolnictwa i sportu, gdzie obaj partnerzy stworzą warunki dla rozwoju partnerskich stosunków w zakresie wychowania przedszkolnego, szkolnictwa podstawowego, średniego i szkolnictwa wyższego, a także rozwoju działalności sportowej na poziomie sportu zorganizowanego i amatorskiego.

3. Kultury, gdzie uczestnicy umowy stworzą warunki dla powstania partnerskich stosunków pomiędzy instytucjami kulturalnymi i oświatowymi oraz organizacjami społecznymi działającymi w miastach partnerskich, a także dla rozwoju wzajemnych wymian kulturalnych i poznania różnorodności kultury obu narodów również za pośrednictwem imprez kulturalnych w obu miastach.

4. Turystyki, gdzie miasta partnerskie będą stwarzać warunki dla wspólnej promocji miast i ich okolic w celu zwiększenia liczby turystów i podniesienia jakości usług w dziedzinie turystyki. Działania te będą realizowane poprzez wspólne projekty w ramach ogłaszanych odpowiednich programów transgranicznych, programów właściwych ministerstw obu krajów i innych instytucji.

Współpraca partnerska zapewni jeszcze lepsze poznanie obu naszych narodów poprzez dobrosąsiedzkie kontakty na rożnych płaszczyznach pomiędzy mieszkańcami obu naszych miast. Zarówno Czechowice - Dziedzice, jak i Žilina, są członkami Euroregionu Beskidy i nawiązanie bezpośrednich kontaktów na pewno podniesie współprace w ramach regionu na jeszcze wyższy poziom.

Žilina jest centrum północno - zachodniej Słowacji i jednym z największych miast Republiki Słowackiej, mieszka w niej ponad 86 tys. ludności. Najstarsze pisemne wzmianki pochodzą z roku 1208, chociaż słowacka osada istniała tu dużo wcześniej. Stara część miasta została ogłoszone rezerwatem pamiątkowym. Żylina jest bardzo ważnym ośrodkiem nauki i kultury. W Żylinie mieszka ponad 80 tysięcy ludzi.

Euroregion Beskidy powstał na bazie porozumienia "Beskidy bez granic" - inicjatywy władz lokalnych miast i gmin beskidzkich polsko – słowacko - czeskiego pogranicza. Obejmuje przygraniczną część terenu województwa śląskiego i małopolskiego po stronie polskiej, województwa żylińskiego po stronie słowackiej oraz gmin wokół miasta Frydek - Mistek w Republice Czeskiej. W skład Euroregionu wchodzą: Stowarzyszenie "Region Beskidy" z siedzibą w Bielsku - Białej, Zdrużenie Región Beskydy z siedzibą w Żylinie oraz Sdrużeni Region Beskydy we Frydku-Mistku.

Źródło: Urząd Miejski w Czechowicach-Dziedzicach / www.czechowice-dziedzice.pl

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.