czecho.pl - medium nr 1 w Czechowicach-Dziedzicach

Reklama

Wiadomości

  • 4 lutego 2009
  • wyświetleń: 1721

Poprawa komunikacji drogowej

Władze Czechowic-Dziedzic szukają rozwiązania, które udrożni komunikację w północno-wschodniej części naszego miasta. Wzmożony transport drogowy w tym obszarze gminy związany jest z intensywną działalnością gospodarczą funkcjonujących tu firm m. in. KWK Silesia, Walcowni Metali „Dziedzice”, spółki Grupy Lotos, czy powstałego niedawno Parku Technologicznego Przemysłu Lotniczego.

Reklama

Poprawa komunikacji drogowej


Możliwość taka pojawiła się w związku z planowanym przebiegiem drogi ekspresowej S1 na odcinku Mysłowice - Bielsko-Biała. Powstanie łącznika pomiędzy drogą krajową nr 1 w okolicy węzła z ulicą Węglową a projektowaną drogą S1 zwiększyłoby dostępność komunikacyjną Czechowic-Dziedzic i wpłynęłoby na wzrost atrakcyjności inwestycyjnej naszej gminy. Poprawie uległoby również bezpieczeństwo drogowe poprzez wyprowadzenie części ciężkiego transportu samochodowego z centrum miasta.

Na zaproszenie burmistrza Mariana Błachuta w dniu 22 stycznia 2009 r. w Urzędzie Miejskim odbyło się spotkanie, w którym uczestniczyli m.in. przedstawiciele Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Katowicach, Zarządu Dróg Powiatowych w Bielsku-Białej, Górnośląskiej Agencji Przekształceń Przedsiębiorstw S.A., Bielskiego Parku Technologicznego, Lotnictwa Przedsiębiorczości i Innowacji Sp. z o.o., przedstawiciele starostwa powiatowego oraz wójt gminy Bestwina.

Spotkanie miało charakter roboczy, a jego głównym celem było uzyskanie informacji o przedsięwzięciach realizowanych przez wyżej wymienione podmioty w kontekście infrastruktury drogowej północno-wschodniej części miasta oraz dostępu do nowopowstałego Bielskiego Parku Techniki Lotniczej. Omówiono przebieg planowanej drogi ekspresowej S1 na odcinku Mysłowice – Bielsko-Biała, podjęto temat połączenia drogowego pomiędzy DK1 w Czechowicach-Dziedzicach a S1, rozmawiano również o dostępność komunikacyjnej Parku Technologicznego Przemysłu Lotniczego z terenu Czechowic-Dziedzic i Kaniowa.

W trakcie dyskusji pojawiło się kilka wariantów „łącznika” mogącego polepszyć komunikację w północno-wschodnim rejonie Czechowic-Dziedzic. Możliwe wydaje się wykorzystanie ulic Węglowej i Nad Białką lub budowa nowej drogi w bliskim sąsiedztwie koryta rzeki Wisły. W dalszym przebiegu „łącznika” można by również przeanalizować alternatywnie: połączenie z drogą S1 w węźle „Stara Wieś”, połączenie z drogą S1 w węźle „Brzeszcze” lub budowę mostu na Wiśle i połączenie z drogą nr 933 na odcinku Pszczyna – Brzeszcze.

Należy jednak dodać, że omawiane propozycje, to na obecną chwilę jedynie koncepcje, które wymagają wnikliwej analizy. Konkluzją spotkania było przeświadczenie, że władze samorządowe gminy Czechowice-Dziedzice, powiatu bielskiego oraz gminy Bestwina powinny podjąć lobbujące działania u marszałka województwa śląskiego w sprawie planowania i realizacji drogi łączącej DK1 i S1, i równocześnie podjąć działania w kierunku wytyczenia i wybudowania dogodnego dojazdu do lotniska i projektowanego Śląskiego Centrum Naukowo-Technologicznego Przemysłu Lotniczego.

Źródło: Urząd Miejski w Czechowicach-Dziedzicach / www.czechowice-dziedzice.pl

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.