czecho.pl - medium nr 1 w Czechowicach-Dziedzicach

Reklama

Wiadomości

  • 6 lutego 2009
  • wyświetleń: 2179

Zasłużeni dla kultury powiatu

Tegoroczne spotkanie z twórcami, animatorami i działaczami kultury powiatu bielskiego odbyło się 30 stycznia w Starostwie Powiatowym. Tradycyjnie, zaproszonych gości powitał w imieniu przewodniczącego Rady Powiatu Romana Migdała, Rady i Zarządu Powiatu starosta bielski Andrzej Płonka.

Reklama

Jako, że głos ludzki jest najpiękniejszym instrumentem, podczas uroczystości wystąpił działający od 7 lat przy Centrum Kultury w Bestwinie zespół „Allegro”. Dwudziestopięcioosobową grupę młodzieży łączy wspólna pasja do muzykowania i śpiewu. Ta chęć tworzenia muzyki zaowocowała wieloma sukcesami. Zespół od 5 lat jest laureatem I miejsca Diecezjalnego Przeglądu Pieśni Patriotycznej, w 2007 roku otrzymał wyróżnienie na przeglądzie chórów i zespołów wokalnych w Pawłowicach, w roku 2008 zdobył I miejsce na Międzynarodowym Festiwalu Psalite Deo w Kętach. Wielokrotnie wykonywał koncerty kolęd na terenie powiatu bielskiego i ubogacał swoim śpiewem wiele uroczystości lokalnych, współpracuje także z fundacją osób niepełnosprawnych „Razem”.

Podczas spotkania starosta A. Płonka wyróżnił Magdalenę Wodniak – Foksińską – instruktorkę zespołu „Allegro”, organizatorkę wielu koncertów m.in. z okazji obchodów Dnia Papieskiego, Przeglądów Pieśni Patriotycznej, inicjatorkę działającej od 3 lat przy bestwińskim Centrum Kultury sekcji nauki gry na flecie poprzecznym, Andrzeja Wojtyłę – członka Towarzystwa Miłośników Ziemi Bestwińskiej, od 2008 r. kustosza Muzeum Regionalnego im. ks. Zygmunta Bubaka w Bestwinie, organizatora Bestwińskich Spotkań Socjologicznych, pod jego redakcją ukazała się praca zbiorowa pt. „Procesy aktywizacji i rozwoju na poziomie lokalnym”.

Uhonorowano także Barbarę Bielaczyc - sopranistkę, muzyka, aktywnie działającą przy Miejskim Domu Kultury w Czechowicach Dziedzicach, prowadzącą tam zespół wokalno-teatralny „Śpiewające Szynszyle”, Krzysztofa Wieczerzaka – prezesa Stowarzyszenia Przyjaciół Międzyrzecza, z jego inicjatywy opracowana została monografię Międzyrzecza oraz powstała Izba Regionalna w Chacie „Międzyrzecze”, w ramach grantów ze środków Unii Europejskiej - Rzeczpospolita Internetowa utworzono stronę internetową i wydano ulotki informacyjne, Wyróżniono Gabrielę Grabka – Grzechynię - od 2008 roku instruktora artystycznego Gminnego Ośrodka Kultury w Porąbce, prowadzącą warsztaty teatralne dla dzieci i młodzieży, a wyreżyserowane sztuki prezentuje na lokalnych, regionalnych i ogólnopolskich przeglądach zdobywając liczne nagrody np. I miejsce na Młodzieżowym Ogólnopolskim Przeglądzie Spektakli Profilaktycznych w Warszawie w ubiegłym roku, szczególną uwagę w swojej pracy poświęca dzieciom i młodzieży zaniedbanej, stwarzając im warunki do rozwoju swoich pasji i obcowania ze sztuką.

Następnie nagrodzono Rafała Główkę – kierownika Regionalnego Zespołu Pieśni i Tańca „Ondraszek” ze Szczyrku, współpracującego przy organizacji Dni Powiatu w Szczyrku w 2008 r., Mateusza Kurowskiego kierownika zespołu „Zbójnicy”, zaangażowanego przy organizacji wszelkiego rodzaju imprez kulturalnych w Szczyrku m.in. Beskidzkiego Dzwonka, Jakubowego Święta czy Festiwalu Góralskiego, Teresę Nycz prowadzącą grupę mażoretek „Gracja”, która podczas swojej 9-letniej działalności zdobyła Mistrzostwo Polski, a w roku ubiegłym została wicemistrzem Europy, aktywnie współpracującą z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Kultury w Wilamowicach, Tymoteusza Króla – członka Zespołu Regionalnego „Wilamowice”, żywo zainteresowanego tradycją i kulturą Wilamowic, a przede wszystkim językiem tego terenu, jako jedyny tak młody człowiek w sposób perfekcyjny posługuje się starym językiem wilanowskim, a także Bernadettę Gruszkę – założycielkę i opiekunkę plastycznej grupy „Barwa” działającej przy Gminnym Ośrodku Kultury w Jasienicy, która w roku ubiegłym obchodziła jubileusz 15 –lecia istnienia. Wystawę obrazów tej grupy można było oglądać przed wejściem w Starostwie Powiatowym przed wejściem do sali sesyjnej.

Podsumowując rok ubiegły, starosta Andrzej Płonka złożył animatorom kultury podziękowania za współpracę przy organizacji imprez powiatowych. Listy gratulacyjne otrzymali: Sabina Bugaj – dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury, Promocji i Informacji w Szczyrku za współorganizację IX edycji Dni Powiatu Bielskiego w Szczyrku w 2008 r., Jadwiga Ozimina – przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich w Bestwinie, aktywnie działająca na rzecz kultywowania tradycji kuchni regionalnej, za współorganizację VII Edycji Powiatowego Konkursu Potraw Regionalnych „Kulinarne Dziedzictwo” w 2008 r., Teresa Wykręt – prezes Towarzystwa Miłośników Ziemi Żywieckiej Oddział Porąbka za organizację IV Powiatowego Zjazdu Towarzystw Regionalnych w Porąbce w 2008 r.

Wśród wyróżnionych znaleźli się też: Zofia Górna – kierownik Miejskiej Biblioteki w Szczyrku, biblioteki, która w 2008 roku obchodziła 60-lecia swojej działalności, Ewa Troneczek – pracownik Książnicy Beskidzkiej w Bielsku-Białej, prowadząca opiekę merytoryczną nad bibliotekami gminnymi w powiecie bielskim, autorka wielu publikacji o bibliotekach w prasie specjalistycznej, Wanda Gryboś – Szynel – dyrektor Powiatowego Ogniska Pracy Pozaszkolnej „Art.” w Czechowicach-Dziedzicach, inicjatorka wielu przedsięwzięć kulturalnych, koordynatora polsko-niemieckiej współpracy w zakresie kontaktów z młodzieżą oraz Zarząd Telewizji „Bielsko” za owocną współpracę i promocję kultury w powiecie bielskim.

Noworoczne spotkanie stało się wspaniałą okazją do serdecznych rozmów, wymiany doświadczeń, refleksji i tegorocznych planów dotyczących organizacji nowych wydarzeń i inicjatyw w roku szczególnym – jubileuszu X-lecia Powiatu Bielskiego.

Powiat

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.