czecho.pl - medium nr 1 w Czechowicach-Dziedzicach

Reklama

Wiadomości

  • 7 lutego 2009
  • wyświetleń: 1196

Zebranie delegatów Spółki Wodnej

5 lutego w Urzędzie Miejskim odbyło się Walne Sprawozdawcze Zgromadzenie Delegatów Miejsko–Gminnej Spółki Wodnej w Czechowicach-Dziedzicach. W zebraniu uczestniczyło 19 delegatów oraz zaproszeni goście. Sprawozdanie z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej złożył Jan Londzin – przewodniczący Zarządu oraz Stanisław Gawłowski – przewodniczący Komisji Rewizyjnej.

Reklama

Spotkanie, w którym uczestniczył również burmistrz Marian Błachut, miało na celu podsumowanie działalności czechowickiej Spółki za rok 2008 oraz uchwalenie budżetu i planu pracy na rok 2009.

W roku 2008 wykonano konserwację gruntowną rowów na długości: 2662 mb, oraz naprawiono uszkodzone obiekty drenarskie na 315 hektarach za łączną kwotę: 94 226,89 zł. Ze środków samorządowych została wykonana konserwacja gruntowna rowów na długości 13 621 mb.

W celu sporządzenia projektu budżetu podjęto uchwałę o wysokości składki , jaka będzie obowiązywać w roku 2009. Składka ta będzie wynosiła do 1 ha - 28 zł, a za każdy następny rozpoczęty hektar - 17 zł.

- Szczególne słowa podziękowania kierujemy do naszych władz samorządowych za ogromną pomoc, zrozumienie problemów związanych z gospodarka wodną na naszym terenie oraz ścisłą współpracę w zakresie spraw związanych z naszą działalnością statutową – powiedział na zakończenie spotkania przewodniczący Zarządu Jan Londzin.

***

Spółka obejmuje swoją działalnością trzy sołectwa: Bronów, Ligotę, Zabrzeg oraz część miasta Czechowice-Dziedzice. Obszar zmeliorowany wynosi 2778 hektarów gruntów ornych i użytków zielonych, a długość rowów melioracyjnych ewidencyjnych wynosi 77,8 kilometra.

Zadaniem Spółki Wodnej jest dbanie o prawidłowe funkcjonowanie istniejących urządzeń melioracyjnych poprzez bieżącą konserwacje oraz usuwanie powstałych awarii na sieci drenarskiej.

Całość spraw związanych z prowadzeniem obsługi finansowo- księgowej oraz wykonawstwo robót prowadzi Rejonowy Związek Spółek Wodnych w Bielsku-Białej, do którego przynależy czechowicka Spółka.

***

We wszystkich sprawach związanych ze Spółką Wodna należy zwracać się do:
- Rejonowego Związku Spółek Wodnych w Bielsku-Białej, ul. Sobieskiego 15, tel. (fax) 033 812-56-42 codziennie od godz. 7.00 - 15.00,
- lub w każdy wtorek w Urzędzie Miejskim w Czechowicach-Dziedzicach, pokój 405 w godz. 8.00 -11.00, gdzie dyżur pełni z-ca kierownika RZSW mgr inż. Małgorzata Jasny.

Źródło: Urząd Miejski w Czechowicach-Dziedzicach / www.czechowice-dziedzice.pl

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.