czecho.pl - medium nr 1 w Czechowicach-Dziedzicach

Reklama

Wiadomości

  • 15 lutego 2009
  • wyświetleń: 1181

Zbiórka odpadów niebezpiecznych

Mieszkańcy posiadający odpady komunalne niebezpieczne takie jak: akumulatory, przepracowane oleje oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny mogą je bezpłatnie oddać w siedzibie Firmy „Polbud” przy ul. Górniczej 15 w Czechowicach–Dziedzicach od poniedziałku do piątku od godz. 9.00 do godz. 14.00.

Reklama

Pozostałe komunalne odpady niebezpieczne takie jak: zużyte baterie, lampy fluorescencyjne (świetlówki), termometry zawierające rtęć, przeterminowane środki ochrony roślin, opakowania po środkach ochrony roślin, przeterminowane farby i lakiery, opakowania po farbach i lakierach, przeterminowane lekarstwa wytwarzane w gospodarstwach domowych będą odbierane bezpłatnie na podstawie wypełnionej ankiety.

Również odpady i materiały zawierające azbest będą odbierane bezpłatnie od mieszkańców na podstawie wcześniej wypełnionej ankiety.

Ankiety dotyczące zbiórki odpadów komunalnych niebezpiecznych oraz odpadów zawierających azbest są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego oraz w biurze podawczym Urzędu Miejskiego.

W roku 2008 odebrano od mieszkańców Gminy Czechowice – Dziedzice 70,22 ton odpadów zawierających azbest oraz 4,707 tony komunalnych odpadów niebezpiecznych w tym 3,480 tony zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Źródło: Urząd Miejski w Czechowicach-Dziedzicach / www.czechowice-dziedzice.pl

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.