czecho.pl - medium nr 1 w Czechowicach-Dziedzicach

Reklama

Wiadomości

  • 28 lutego 2009
  • wyświetleń: 6426

Nowoczesne centrum w Czechowicach

W Czechowicach-Dziedzicach ma powstać nowoczesne centrum naukowo-badawcze, w którym będą prowadzone prace nad technologiami oraz materiałami kompozytowymi stosowanymi m.in. w przemyśle lotniczym, zbrojeniowym, samochodowym oraz górniczym.

Reklama

Nowoczesne centrum w Czechowicach
Miejsce planowanej inwestycji
fot. UM Czechowice-Dziedzice


Burmistrz Czechowic-Dziedzic Marian Błachut 5 grudnia 2008 roku podpisał porozumienie z Górnośląską Agencją Przekształceń Przedsiębiorstw S.A., w sprawie współpracy w zakresie realizacji projektu pod nazwą „Utworzenie Śląskiego Centrum Naukowo-Technologicznego Przemysłu Lotniczego Sp. z o.o.” z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach.

Początkowo centrum miało powstać na dawnej hałdzie obok Parku Techniki Lotniczej na terenie Czechowic-Dziedzic. To jednak niestabilny grunt, więc autorom projektu Górnośląskiej Agencji Przekształceń Przedsiębiorstw S.A udało się nakłonić prywatnych właścicieli terenów, aby weszli aportem do spółki poprzez przekazanie nieruchomości pod inwestycje.

Podczas spotkania GAPP S.A. z władzami samorządowymi naszego miasta, które odbyło się 22 stycznia br. w Urzędzie Miejskim, Beata Piróg – koordynator projektu z GAPP dokonała prezentacji projektu pn. „Utworzenie Śląskiego Centrum Naukowo Technologicznego Przemysłu Lotniczego Sp. z o. o.”

Na pokopalnianych nieużytkach w Kaniowie kilka miesięcy temu rozpoczął działalność Bielski Park Techniki Lotniczej. Wraz z Górnośląską Agencją Przekształceń Przedsiębiorstw i firmami lotniczymi, starostwo bielskie stworzyło spółkę, a Unia Europejska przyznała 21 mln zł dotacji. Dzięki temu w sąsiedztwie naszego miasta powstały 700 metrowy betonowy pas startowy, budynek kontroli lotów, hale produkcyjne i hangary.

Projekt ten, będący punktem rozwoju branży lotniczej, zakładający powstanie Śląskiego Centrum Naukowo-Technologicznego Przemysłu Lotniczego będzie realizowany przez GAPP S.A., która czyni starania, aby projekt został dofinansowany środkami unijnymi z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka lata 2007-2013.

12 lutego br. odbyło się posiedzenie Komisji Rozwoju i Rolnictwa Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach, w którym udział wzięli członkowie komisji, Starosta Bielski Andrzej Płonka, Członek Zarządu Powiatu Stanisław Pięta, burmistrz Marian Błachut, zastępca burmistrza Maciej Kołoczek oraz Przewodniczący Rady Miejskiej Marek Kwaśny. Podczas spotkania Starosta Bielski Andrzej Płonka poinformował, że projekt budowy centrum badawczego znajduje się na liście podstawowej projektów kluczowych Ministerstwa Rozwoju Regionalnego i otrzyma dofinansowanie w wysokości około 38 mln zł, czyli 85% całej inwestycji.

Celem projektu jest wybudowanie pomieszczeń laboratoryjno-badawczych oraz biurowych o łącznej powierzchni 3.600 m2 wraz z w pełni wyposażonym zapleczem technologicznym do prowadzenia prac naukowo-badawczych oraz konstrukcyjnych nad materiałami kompozytowymi dla branży lotniczej.

Realizacja projektu, zapewni utworzenie centrum naukowo-technologicznego na terenie naszej gminy, stworzy nowe trwałe miejsca pracy a tym samym wpłynie na rozwój i promocję Czechowic-Dziedzic oraz może przyczynić się do dalszego rozwoju branży lotniczej w naszej miejscowości.

W porozumieniu z GAPP S.A. nasza gmina zadeklarowała, iż wniesie aportem w formie wkładu własnego kwotę w wysokości 1 500 000 zł, pod warunkiem jednakże, że wyrazi na to zgodę Rada Miejska.

Zarządzaniem projektem zajmie się spółka pod nazwa Śląskie Centrum Naukowo-Technologicznego Przemysłu Lotniczego Sp z o.o. z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach.

Liderem całego przedsięwzięcia jest Górnośląska Agencja Przekształceń Przedsiębiorstw. S.A. Oprócz powiatu bielskiego współtworzyć je będą jeszcze m.in.: samorząd Czechowic-Dziedzic, firmy lotnicze, Bielska Akademia Techniczno-Humanistyczna, Politechnika Śląska w Gliwicach, Politechnika Krakowska i inne śląskie ośrodki naukowe.

Źródło: Urząd Miejski w Czechowicach-Dziedzicach / www.czechowice-dziedzice.pl

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.