czecho.pl - medium nr 1 w Czechowicach-Dziedzicach

Reklama

Wiadomości

  • 1 marca 2009
  • wyświetleń: 1388

Podaruj 1 procent swojego podatku

– Podobnie jak w latach ubiegłych, istnieje możliwość przekazania 1 proc. podatku należnego na konto wskazanej przez podatnika organizacji pożytku publicznego – informuje Janusz Kapica, naczelnik Urzędu Skarbowego w Czechowicach-Dziedzicach.

Wnioskiem o przekazanie 1 proc. podatku jest wskazanie organizacji poprzez podanie jej nazwy, numeru wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego oraz kwoty do przekazania.

Naczelnik Urzędu Skarbowego przekazuje na rzecz OPP kwotę w wysokości 1 proc. podatku należnego wynikającego z zeznania podatkowego złożonego w terminie do jego złożenia i z korekty zeznania podatkowego, jeżeli została złożona w ciągu dwóch miesięcy od upływu terminu dla złożenia zeznania podatkowego.

Warunkiem przekazania 1 proc. jest zapłata w pełnej wysokości podatku należnego stanowiącego podstawę obliczenia kwoty, która ma być przekazana na rzecz OPP – nie później niż w terminie dwóch miesięcy od upływu terminu złożenia zeznania podatkowego.

W informacjach uzupełniających do zeznania podatkowego podatnik może wskazać cel szczegółowy przeznaczenia kwoty 1 proc. podatku oraz wyrazić zgodę na poinformowanie organizacji, że na jej rzecz przekazał 1 proc. podatku, tj. podania imienia, nazwiska, adresu oraz wysokości przekazanej kwoty.

W roku ubiegłym aż w 8 737 zeznaniach wykazano kwoty podatku do przekazania na rzecz organizacji pożytku publicznego, co stanowiło około 40 proc. wszystkich złożonych zeznań. Należy mieć nadzieję, że i w tym roku liczba ta wzrośnie, ponieważ podatnicy sami nie muszą dokonywać wpłat na konto OPP.

Szczegółowy wykaz organizacji pożytku publicznego zawiera obwieszczenie ministra pracy i polityki społecznej z 29 grudnia 2008 r. (Monitor Polski, nr 96 z 2008 r., poz. 827).

Na terenie działania czechowickiego Urzędu Skarbowego mają siedzibę cztery takie organizacje:

– Towarzystwo Charytatywne im. Ojca Pio, koło nr 1. Adres: ul. Mickiewicza 37, 43-502 Czechowice-Dziedzice. KRS: 0000133094. Cel: udzielanie pomocy chorym, cierpiącym, najuboższym, rozwijanie współpracy z domami opieki.

– Ludowy Klub Sportowy „Sokół” w Zabrzegu. Adres: ul. Stadionowa 30, 43-516 Zabrzeg. KRS: 0000168990. Cel: rozwój różnych dyscyplin sportowych oraz upowszechnienie kultury fizycznej i sportu.

– Uczniowski Klub Sportowy „Dycha”. Adres: ul. Polna 33, 43-503 Czechowice-Dziedzice. KRS: 0000255604. Cel: upowszechnienie kultury fizycznej wśród dzieci.

– Fundacja dla Dzieci Pokrzywdzonych Losowo. Adres: ul. Szkolna 50, 43-502 Czechowice-Dziedzce. KRS: 0000108994. Cel: niesienie pomocy finansowej placówkom prowadzącym działalność na rzecz dzieci.

Więcej w wydaniu papierowym Gazety Czechowickiej!

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.