czecho.pl - medium nr 1 w Czechowicach-Dziedzicach

Reklama

Wiadomości

  • 12 marca 2009
  • wyświetleń: 6148

Ulica Górnicza - kiedy remont?

W poniedziałek na portalu czecho.pl zostały opublikowane zdjęcia ulicy Górniczej w Czechowicach-Dziedzicach. Jej stan sprowokował danielka2002 do komentarza na ten temat.

Ulica Górnicza - kiedy remont?
Ulica Górnicza
fot. danielek2002 / klub czecho.pl


Dziś prezentujemy odpowiedź jaką Czytelnik czecho.pl otrzymał od Urzędu Miejskiego w Czechowicach-Dziedzicach w sprawie tej drogi oraz jego komentarz do całej sytuacji.

W odpowiedzi na Pana zapytanie dotyczące statusu ul. Górniczej informuję:
1. Ul. Górnicza nie znajduje się w wykazie dróg publicznych gminnych, a działki, na których droga ta została urządzona są własnością Skarbu Państwa lub Skarbu Państwa w wieczystym użytkowaniu Kompanii Węglowej. Dlatego Gmina nie posiada żadnych możliwości ani też podstaw ponoszenia nakładów finansowych na remont i utrzymywanie tej drogi.
2. Ul. Górnicza na odcinku od ul. Węglowej do ul. Nad Białką ( za wjazdem na Kopalnię ) zaliczana była przed 1999 r. do kategorii dróg zakładowych. W związku z reformą ustrojową państwa i związanymi z tym zmianami ustawowymi od 1 stycznia 1999 r. ówczesne publiczne drogi zakładowe zostały zakwalifikowane do kategorii:
* dróg gminnych lokalnych, jeśli rada gminy podjęła stosowną uchwałę,
* dróg wewnętrznych, jeżeli takiej uchwały nie podjęto.
W przypadku ul. Górniczej uchwały takiej nie podjęto. Jak Panu zapewne wiadomo utrzymaniem dróg wewnętrznych zajmuje się właściciel terenu, na którym droga ta została urządzona.

Mam nadzieję, że po tych wyjaśnieniach zamieści Pan sprostowanie na portalu czecho.pl, gdyż jako Radny zna Pan możliwości finansowania zadań przez gminę, na nie swoim majątku. Ze swojej strony mogę dodać, że nasza Gmina wielokrotnie interweniowała w Starostwie o gruntowny remont ul. Górniczej, jednak jak do tej pory droga ta jest jedynie remontowana w zakresie usuwania przełomów.

W chwili obecnej jest najtrudniejszy moment dla użytkowników dróg, bo wiele nowych "dziur" ujawnia się po okresie zimowym, a jednocześnie utrzymująca się deszczowa pogoda uniemożliwia ich remont. Sytuacja taka występuje nie tylko na ul. Górniczej i nie tylko w Czechowicach - Dziedzicach. Oczywiste jest, że każdy dostrzega przede wszystkim te ulice, którymi się na co dzień porusza. Myślę jednak, że podobne nawierzchnie dróg do ulicy Górniczej znajdzie Pan również na terenie Gminy Bestwina, na terenie Bielska, Pszczyny.

Mogę Pana zapewnić, że jako zarządca dróg gminnych, bardzo ubolewam nad stanem nawierzchni naszych dróg. Wszystkie przełomy niebezpieczne na tych drogach są usuwane na bieżąco, jednak gruntowny remont nawierzchni będzie wykonany dopiero przy sprzyjających warunkach atmosferycznych.


Komentarz danielka 2002:

Zgodnie z sugestią, aby zamieścić sprostowanie, niniejszym to uczyniłem. Z faktami się nie dyskutuje, więc co do własności drogi nie podejmuję żadnej dyskusji.

Muszę jednakże odnieść się do innych stwierdzeń zawartych w tej odpowiedzi, jak również do wielu stwierdzeń bezimiennych komentatorów mojego artykuliku.

Chciałbym zauważyć, że w żadnym miejscu mojego artykuliku nie napisałem, że właścicielem drogi jest gmina Czechowice - Dziedzice. Nigdzie też nie atakowałem burmistrza. Dwa razy użyłem zwrotu „władze miasta”. Raz, żeby miały litość, a drugi raz, kiedy wytknąłem, że nie dbają ani o mieszkańców, ani o swoją własność, jaką są autobusy PKM, ani o wizerunek miasta, stąd też był taki tytuł : „Władze miasta, miejcież litość.”

Ustawa o samorządzie gminnym, Rozdział 3 
Władze gminy

Art. 11a. (5) 1. Organami gminy są:
  1)   rada gminy,
  2)   wójt (burmistrz, prezydent miasta).

Wszystko jasne? Wiadoma kto stanowi władzę? Nie jest to bez znaczenia. Już w odpowiedzi z Urzędu Miasta jest powołanie się na brak uchwały Rady Miasta odnośnie przejęcia ulicy. Ale brak takiej uchwały nie przeszkadza w tym, aby wyremontować drogę, której nie jest się właścicielem. Cytuję zdanie z wyjaśnień UM : „Mam nadzieję, że po tych wyjaśnieniach zamieści Pan sprostowanie na portalu czecho.pl, gdyż jako Radny zna Pan możliwości finansowania zadań przez gminę, na nie swoim majątku”.

Tak, zgadza się , znam, przytoczę więc Art. 8.
 1. 2a.:” Gmina może wykonywać zadania z zakresu właściwości powiatu oraz zadania z zakresu właściwości województwa na podstawie porozumień z tymi jednostkami samorządu terytorialnego.”(Ustawa o samorządzie gminnym. W uzupełnieniu dodam, że Skarb Państwa reprezentuje starosta, tak więc jest to na sporym odcinku droga powiatowa).

Nie ma więc zakazu, a wręcz przeciwnie, jest otwarta furtka. Gdyby radnym zależało na remoncie tej drogi to podjęliby uchwałę upoważniającą burmistrza do zawarcia takiegoż porozumienia, a następnie, po jej uprawomocnieniu, burmistrz mógłby zawrzeć porozumienie, oczywiście po zabezpieczeniu jeszcze przez radę środków w budżecie na ten cel. I wszyscy w Urzędzie na pewno doskonale o tym wiedzą, na pewno takich porozumień zawartych już było całe mnóstwo.

Kolejna sprawa – mieszkańcowi danej gminy najbliżej do jego urzędu. W pierwszej więc kolejności tam się kieruje i interweniuje u swoich władz gminnych. Te z kolei zobowiązane są skierować sprawę do urzędu, w którego kompetencjach leży dana sprawa.

Oczywiście mieszkaniec może interweniować osobiście we właściwym urzędzie, ale może również prosić o interwencję swoich wybrańców.

Art. 23. 1. Radny obowiązany jest kierować się dobrem wspólnoty samorządowej gminy. Radny utrzymuje stałą więź z mieszkańcami oraz ich organizacjami, a w szczególności przyjmuje zgłaszane przez mieszkańców gminy postulaty i przedstawia je organom gminy do rozpatrzenia, nie jest jednak związany instrukcjami wyborców.

W Czechowicach–Dziedzicach mieszka członek zarządu starostwa powiatowego, są radni powiatowi. Może tak być, że nie jeżdżą jednak tą ulicą, nie wierzę jednak, że nie czytają czecho.pl.(a jak wynika z treści odpowiedzi z UM, również pracownicy UM czytają, bo ja w swoim zapytaniu wysłanym e-mailem nic o czecho.pl nie wspominałem).

Piszę o tym nie tylko w kontekście ulicy Górniczej, ale i wcześniejszych dyskusji na Forum i w komentarzach pod różnymi artykułami. Utrzymywanie stałej więzi z mieszkańcami może przejawiać się w różny sposób, np. poprzez dyżury, ale również poprzez prasę, a w dobie coraz bardziej powszechnego Internetu również tą drogą. Tak więc zabieranie głosu przez radnych na różnego rodzaju forach, w komentarzach, na czatach, poprzez gadu – gadu, skaypa powinno niejako być ich obowiązkiem wynikającym z powyższego artykułu. Mnie tak przynajmniej szkolono, stąd też prowadzę własną stronę internetową, mój e-mail, numer telefonu komórkowego, numer gadu – gadu i skaypa są powszechnie znane. Jeśli ktoś napisze mi e-maila to zawsze odpowiadam, odpowiadam również na wpisy w shoutboxie i na forum. (Fakt, że uzyskałem odpowiedź z Urzędu na zapytanie wysłane e-mailem zadaje również kłam wcześniejszym oskarżeniom wielu internautów, że nikt w UM nie czyta e-maili i nie odpowiada na nie.)

A teraz wracając już bezpośrednio do ulicy Górniczej… kolejnym moim zamierzeniem było wysłanie zdjęć wraz z pismem przewodnim do starostwa powiatowego. Nie zrobię tego jednak i przepraszam Urząd Miasta i Gminy w Czechowicach – Dziedzicach za zamieszczenie tych fotek na czecho.pl. Niektórzy, tak jak Imre, mieszkaniec, rollo klusek, uważają, że nie mam prawa, jako mieszkaniec gminy Bestwina zabierać głosu w tej sprawie i jestem zgryźliwym tetrykiem, który potrafi tylko obrażać innych. Muszę ich więc posłuchać.
Inni, a i ci wyżej wymienieni również, uważają, że czepiam się nie wiadomo czego, bo w gminie Bestwina też są złe drogi , a ul. Górnicza to super autostrada..Chyba mi się coś pomieszało w aparacie i to nie są zdjęcia ul. Górniczej, tylko którejś z dróg w gminie Bestwina, więc muszę najpierw to rozszyfrować, tak więc straciłem wszelkie uprawnienia do wystąpienia do starostwa.

danielek2002 / klub czecho.pl

-------------------------------

Informacja z dnia marca 2009 roku:

Od dłuższego czasu otrzymujemy krytyczne opinie o stanie ulicy Górniczej w Czechowicach-Dziedzicach.

Uwag przybyło po otwarciu Bielskiego Parku Techniki Lotniczej. Inwestycja jest jedną z największych w regionie, tymczasem droga, która ma służyć do komunikacja z BPTL aż prosi się o remont. Poniżej publikujemy apel dotyczący stanu drogi przesłany przez klubowicza czecho.pl danielka2002 wraz ze zdjęciami.

aka / czecho.pl

-----

danielek2002 / klub czecho.pl: Władze miasta, miejcież litość

Od kilku lat korzystający z ul. Górniczej dopominają się o jej remont. Korzystają z niej nie tylko mieszkańcy gminy Bestwina, gminy Wilamowice, czy też Brzeszcz, ale przede wszystkim mieszkańcy Czechowic–Dziedzic zameldowani przy tejże ulicy, jak również przy ul. Karolinki, ul. Wiejskiej, ul. Rumana, ul. Nad Białką, a zapewne również wielu innych zatrudnionych w różnych zakładach pracy zlokalizowanych w jej pobliżu. Jest to także droga dojazdowa do Bielskiego Parku Techniki Lotniczej, którym tylu decydentów przez dość długi okres tak bardzo się chwaliło.

pless.home.pl/foto/news/czecho_gornicza_danielek200200_1.jpg>

pless.home.pl/foto/news/czecho_gornicza_danielek200200_2.jpg>

No cóż, teraz, kiedy laury poodbierane nie ma się co przejmować jakąś tam ulica Górniczą. A powinno!!! Nie dość, że mieszka przy niej wiele rodzin, poruszają się po niej tysiące samochodów, to również jeżdżą po niej autobusy PKM-u, a chyba władzom miasta powinno zależeć na taborze, jaki jest jego własnością.

pless.home.pl/foto/news/czecho_gornicza_danielek200200_3.jpg>

pless.home.pl/foto/news/czecho_gornicza_danielek200200_4.jpg>

Jak widać na załączonych zdjęciach, chyba jednak nie zależy ani na mieszkańcach, ani na swojej własności (autobusy) ani też na wizerunku Czechowic – Dziedzic .Wszak każdy przyjeżdżający do danej miejscowości w pierwszym rzędzie ocenia ją po stanie dróg, którymi musi się poruszać. Trudno też będzie znaleźć chętnego na prowadzenie działalności w BPTL.

pless.home.pl/foto/news/czecho_gornicza_danielek200200_5.jpg>

pless.home.pl/foto/news/czecho_gornicza_danielek200200_6.jpg>

Któż chciałby tam dojeżdżać taka ulicą? Niestety, ci którzy już pracują w firmach zlokalizowanych wzdłuż, czy też na końcu ul. Górniczej, jak choćby pracownicy kopalni Silesia, firmy Francuz, Eleuro, czy Zakładu Produkcji Betonu muszą codziennie brodzić w błocie, wodzie i przewracać się w zalanych przez nią dziurach.

danielek2002 / klub czecho.pl

pless.home.pl/foto/news/czecho_gornicza_danielek200200_7.jpg>

pless.home.pl/foto/news/czecho_gornicza_danielek200200_8.jpg>

pless.home.pl/foto/news/czecho_gornicza_danielek200200_9.jpg>

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.