czecho.pl - medium nr 1 w Czechowicach-Dziedzicach

Reklama

Wiadomości

  • 13 marca 2009
  • wyświetleń: 2816

Bezpieczniej w autobusach PKM?

W ostatnim czasie w Czechowicach-Dziedzicach nasiliła się ilość aktów przemocy i wandalizmu w środkach komunikacji publicznej. Po analizie poszczególnych przypadków Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej we współpracy z Komisariatem Policji w Czechowicach-Dziedzicach oraz Strażą Miejską postanowiło przedsięwziąć działania, które pozwolą na natychmiastową reakcję w przypadku ujawnienia przestępstw i zakłóceń porządku w środkach komunikacji publicznej.

Bezpieczniej w autobusach PKM?


Dla poprawy bezpieczeństwa podróżujących pasażerów, wkrótce na szybach w autobusach komunikacji miejskiej pojawią się naklejki z numerami alarmowymi, pozwalające na szybką interwencję pasażerów będących świadkami aktu wandalizmu bądź napaści.

- Planujemy w kolejnych autobusach zamontować system monitoringu przestrzeni pasażerskiej, który będzie rejestrować obraz z wnętrza autobusu, jak również to co się dzieje na drodze. Obecnie 4 autobusy wyposażone są w instalację umożliwiającą podłączenie systemu monitoringu, przy czym stałemu dozorowi kamer podlega jeden autobus. Obraz z kamer przechowywany jest na twardym dysku komputerów i w razie potrzeby udostępniany policji – mówi dyrektor PKM Jan Matl.

Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej w marcu ogłosi przetarg na zakup trzech nowych niskopodłogowych autobusów. Jednym z punktów zawartych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia będzie wyposażenie autobusu w pełen system monitoringu. W tym roku w budżecie gminy zaplanowany jest zakup jednego z planowanych trzech autobusów.

Przestępstwa w autobusach często mają formę napaści i zachowań anty-społecznych. W ostatnim półroczu zanotowano trzy przypadki pobicia kierowców oraz cztery akty wandalizmu. Straty poniesione przez Przedsiębiorstwo z tytułu zniszczenia mienia, nie licząc strat z tytułu wyłączenia pojazdów z ruchu, PKM szacuje na kwotę 5 600 zł.

PKM pomaga sobie w radzeniu z przestępczością, także przez szkolenie załogi. Końcem ubiegłego roku zastępca komendanta Komisariatu Policji w Czechowicach-Dziedzicach podinsp. Mariusz Piątek, Strażnicy Straży Miejskiej oraz funkcjonariusze oddziału prewencyjnego Komendy Miejskiej Policji w Bielsku-Białej przeprowadzili z załogą PKM zajęcia szkoleniowo-instruktorskie, podczas których omówione zostały zaistniałe przypadki aktu agresji i wandalizmu w autobusach komunikacji miejskiej oraz poinstruowano pracowników jak postępować w takich sytuacjach.

W związku z nasiloną ilością aktów przemocy i wandalizmu w środkach komunikacji publicznej Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej, które współpracuje z firmą Vector kontrolującą bilety i dokumenty przejazdowe w środkach komunikacji miejskiej, włączyło do działań kontrolnych strażników Straży Miejskiej. To sposób na to, aby kierowcy i pasażerowie czuli się bezpieczniej.

Chociaż przestępstwa przeciwko pasażerom są zjawiskiem rzadkim w autobusach, to mają miejsce, dlatego ważna jest szybka interwencja współpasażerów oraz Policji i Straży Miejskiej.

Jeśli widzisz na przystanku autobusowym osobę lub grupę podejrzanie zachowujących się osób oraz jesteś świadkiem dewastacji autobusu zgłoś to na Policję pod numer alarmowy 112, 997, 032 215-32-35 lub Straż Miejską pod bezpłatny numer alarmowy 986 ( tylko z telefonów komórkowych) bądź 032 215-54-92.

Źródło: Urząd Miejski w Czechowicach-Dziedzicach / www.czechowice-dziedzice.pl

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.