czecho.pl - medium nr 1 w Czechowicach-Dziedzicach

Reklama

Wiadomości

  • 15 marca 2009
  • wyświetleń: 1163

Dokarmianie ptaków wodnych w mieście

„Na zawsze ponosisz odpowiedzialność za to co oswoiłeś” pisał Antoine de Saint-Exupéry. Obecnie w wielu miastach województwa śląskiego zaobserwować można licznie zimujące ptaki wodne, które korzystając z tzw. „miejskiej wyspy cieplnej” wybierają niezamarzające zbiorniki wodne jako miejsca swojego żerowania. Jednym z gatunków pozostających na zimę w naszych miastach jest łabędź niemy, powszechnie podziwiany i uznawany za symbol wierności.

Dokarmianie ptaków wodnych w mieście


Łabędź niemy objęty jest ścisłą ochroną gatunkową na podstawie art. 49 ustawy o ochronie przyrody z 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. z 2004 r. nr 92, poz. 880 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Środowiska z 28 września 2004 r. w sprawie gatunków dziko występujących zwierząt objętych ochroną (Dz. U. z 2004 r. nr 220, poz. 2237). Jest to ptak wędrowny, jednak od kilku dekad wykazuje tendencje synantropizacji i coraz częściej spotyka się osobniki pozostające u nas przez cały rok.

Przyczyną zimowania tego gatunku w Polsce są coraz częściej występujące łagodne zimy oraz dokarmianie przez ludzi. Zimowanie w miastach pociąga za sobą wiele niebezpieczeństw. Dokarmianie łabędzi w okresie wiosenno – jesiennym powoduje utratę instynktu wędrówki, co ma szczególne znaczenie jesienią, kiedy gromadzące się przed odlotem w większe grupy ptaki po dłuższym dokarmianiu decydują się pozostać przy stałym źródle pokarmu. Zimą zaskoczone nagłymi mrozami (kiedy mniej jest spacerujących i maleją możliwości na zdobycie pokarmu) skazane są na śmierć, zamarzając w lodzie.

Łabędzie są roślinożercami, a ich naturalną dietą jest roślinność podwodna. Zimujące i karmione przez kilka miesięcy łabędzie żywią się głównie chlebem przynoszonym przez ludzi. Czasami zeschnięty i spleśniały chleb oraz paluszki i chipsy mogą prowadzić do chorób układu pokarmowego i śmierci ptaków. Dokarmiając łabędzie, niejako zapraszamy je do miasta, tym samym do pewnego stopnia udomawiając je.

Realizacja ochrony zwierząt zgodnie z przepisami prawa, uwarunkowana jest zatem podejmowaniem czynności zmierzających do umożliwienia im samodzielnego zdobywania pokarmu i zachowania instynktu do odlotu jesienią.

Dokarmianie ptaków wodnych
* Łabędzie, kaczki i gęsi to ptaki roślinożerne i należy umożliwić im samodzielne zdobywania pokarmu. Jedynie w wyjątkowych sytuacjach można dokarmiać je drobno pokrojonymi surowymi lub gotowanymi (bez soli) warzywami, otrębami, ziarnami kukurydzy, natomiast chleb powinien stanowić wyłącznie uzupełnienie pokarmu (zawiera sól i substancje ulepszające).

* Dokarmianie ptaków wodnych należy prowadzić jedynie zimą w okresie dużych mrozów gdy zamarznięta jest większość zbiorników wodnych i gdy zalega gruba pokrywa śnieżna (nie należy dokarmiać w okresie od wiosny do jesieni oraz zimą, gdy nie ma dużych mrozów).

* Wybierając miejsca dokarmiania należy pamiętać, aby były one położone poza terenami narażonymi na niebezpieczeństwo spotkania z psami albo kotami oraz z dala od dróg i chodników.

* Pokarm należy podawać w taki sposób, aby nie miał kontaktu z wodą (np. na brzegu stawu). Mokry pokarm może ulec zamarznięciu, spleśnieniu i zakwaszeniu.

* Należy wrzucać małe ilości pokarmu, które zostaną na bieżąco zjedzone przez ptaki.

Źródło: Urząd Miejski w Czechowicach-Dziedzicach / www.czechowice-dziedzice.pl

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.