czecho.pl - medium nr 1 w Czechowicach-Dziedzicach

Reklama

Wiadomości

  • 30 marca 2009
  • wyświetleń: 1669

Czechowickie targi edukacyjne

W piątek, 27 marca o godz. 10.00 w Zespole Szkół Technicznych i Licealnych im. Stanisława Staszica odbyło się uroczyste otwarcie VII Targów Edukacyjnych "Od przedszkola do matury". Patronat nad Targami objął Starosta Bielski i Burmistrz Czechowic-Dziedzic. Na targach zaprezentowały się szkoły i placówki oświatowe z terenu całej gminy - od przedszkoli do szkół średnich.

Uroczystość otwarcia targów zainaugurowało przemówienie dyrektora Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych Andrzeja Kamińskiego, który podziękował wszystkim, którzy przygotowali stoiska - w tym w szczególności dyrektorom, nauczycielom i uczniom, którzy swoją obecnością uświetniali przygotowane prezentacje.

Wśród przybyłych gości znaleźli się m. in. W-ce Starosta Bielski Mirosław Szemla, członek Zarządu Powiatu Stanisław Pięta, zastępca burmistrza Maciej Kołoczek, przewodniczący Rady Miejskiej Marek Kwaśny, przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury i Sztuki Rady Powiatu Anna Kielaszek, przedstawiciele związków zawodowych ZNP Urszula Gazda i NSZZ "Solidarność" Pracowników Oświaty Krzysztof Szczypka, przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Stanisław Kopeć, st. wizytatorzy Zofia Kasza oraz Grzegorz Telok, czechowiccy i powiatowi radni, przedstawiciele kuratorium oraz dyrektorzy czechowickich placówek oświatowych, a także wielu innych gości.

Podczas uroczystości Targów przygrywała grupa muzyczna CON FUOCCO Band pod kierownictwem Urszuli Szkucik-Jagiełki. Wszystkie stoiska były bardzo pięknie i pieczołowicie przygotowana, co widać na załączonych zdjęciach. Z roku na rok czechowickie szkoły prezentują się na targach coraz bardziej okazale. Profesjonalne przygotowane prezentacje multimedialne, wystawy, plakaty, ulotki, puchary, makiety tematyczne, a czasem nawet drobne gadżety garmażeryjne znakomicie promują placówki z naszej gminy i nie pozwalają obojętnie przejść obok któregokolwiek stoiska.

Należy podkreślić, że dla uczniów, rodziców i wszystkich zainteresowanych Targi są ważnym źródłem informacji o aktualnej ofercie edukacyjnej i możliwościach dalszego kształcenia.

Źródło: Urząd Miejski w Czechowicach-Dziedzicach / www.czechowice-dziedzice.pl

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.