czecho.pl - medium nr 1 w Czechowicach-Dziedzicach

Reklama

Wiadomości

  • 30 marca 2009
  • wyświetleń: 1307

We wtorek sesja Rady Miejskiej

Przewodniczący Rady Miejskiej zwołał na dzień 31 marca posiedzenie Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach. Obrady rozpoczną się o godz. 10.00 w sali nr 305 gmachu Urzędu Miejskiego w Czechowicach-Dziedzicach przy Placu Jana Pawła II 1.

Proponowany porządek obrad:

I. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności sesji.
II. Przedstawienie porządku obrad Rady Miejskiej.
III. Przyjęcie protokołu z sesji Nr XXX/09 Rady Miejskiej z dnia 10 marca 2009 r.
IV. Wystąpienia zaproszonych gości.

V. Rozpatrzenie projektów uchwał :
1) w sprawie współfinansowania projektu „Utworzenie infrastruktury Śląskiego Centrum Naukowo-Technologicznego Przemysłu Lotniczego Sp. z o.o.” przez Gminę Czechowice-Dziedzice poprzez objęcie akcji w podwyższonym kapitale zakładowym Górnośląskiej Agencji Przekształceń Przedsiębiorstw S.A. – inicjatywa uchwałodawcza Burmistrza;

2) zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru Gminy Czechowice-Dziedzice obejmującej tereny położone w rejonie południowej części centrum Miasta Czechowice-Dziedzice – inicjatywa uchwałodawcza Burmistrza;

3) w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Czechowice-Dziedzice – inicjatywa uchwałodawcza Burmistrza;

4) sprawie wyrażenia zgody na używanie nazwy Czechowice w znaku towarowym słowno-graficznym „LOTOS Czechowice” – inicjatywa uchwałodawcza Burmistrza.

VI . Informacja Burmistrza o pracy w okresie międzysesyjnym.
VII. Informacja Burmistrza o realizacji uchwał Rady Miejskiej.
VIII. Wolne wnioski, zapytania i interpelacje radnych.
IX. Sprawy bieżące Rady Miejskiej, w tym rozpatrzenie wniosków Komisji Rewizyjnej z Kontroli terminowości i obsługi prac geodezyjnych zgłoszonych przez geodetów, zgodnie z pkt 2.2. Planu pracy Komisji Rewizyjnej w Czechowicach-Dziedzicach na 2009 r.
X. Zamknięcie sesji.

Źródło: Urząd Miejski w Czechowicach-Dziedzicach / www.czechowice-dziedzice.pl

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.