czecho.pl - medium nr 1 w Czechowicach-Dziedzicach

REKLAMA - BILLBOARD WIADOMOSCI

Wiadomości

  • 3 kwietnia 2009
  • wyświetleń: 1906

Związkowcy piszą, burmistrz odpowiada

Trwa spór o remont ulicy Górniczej w Czechowicach-Dziedzicach. Publikujemy list zastępcy burmistrza Stanisława Czyża do naszego czytelnika, który zainteresował się sprawą.

List przesłał do nas danielek2002. Poniżej znajduje się jego treść.

aka / czecho.pl

-----------

Przewodniczący Związków Zawodowych

W odpowiedzi na Państwa pismo w sprawie remontu ul. Górniczej na odc. od ul. Węglowej do ul. Nad Białką (koniec ul. Górniczej), informuję:

1. W 2006 r. Rada Miejska przeznaczyła kwotę 125 tys. zł na remont ul. Górniczej na odc. od torów kolejowych Kopalni do końca drogi, tj. do skrzyżowania z ul. Nad Białką. Ponieważ nawierzchnia drogi była i jest nadal w bardzo złym stanie technicznym, głównie na skutek ruchu samochodów ciężarowych obsługujących usytuowane tam zakłady przemysłowe, w pierwszej kolejności zlecono wykonanie projektu remontu drogi z założeniem dostosowania jej konstrukcji do ruchu ciężkiego. Projektant opóźnił wykonanie projektu, który Gmina otrzymała dopiero w połowie 2007r. Jednak zakres niezbędnych prac budowlanych wyceniony został na kwotę ok. 1 300 000 zł. Była to kwota zbyt wysoka, jak na możliwości finansowe Gminy. dlatego zwrócono się do zakładów pracy korzystający ch z tej drogi o możliwość partycypacji w kosztach, niestety bez odzewu. Dlatego w 2007r. zrezygnowano z remontu tego odcinka ul. Górniczej.

2. Odrębnym tematem jest problem właściciela tej drogi. Ul. Górnicza na odcinku od ul. Drzymały do ul. Węglowej jest drogą publiczną powiatową. Natomiast na odcinku od. ul. Węglowej do ul. Nad Białką ma status drogi wewnętrznej, której utrzymanie łącznie z remontami i przebudowami należy do obowiązków właściciela gruntu. Właścicielem gruntu na odc. od ul. Węglowej do torów PKP, jezdni prawej w kierunku Kopalni - jest Kompania Węglowa, a druga jezdnia jest własnością Skarbu Państwa. Właścicielem ul. Górniczej na odc. od torów PKP do ul. Nad Białką ( odc. omówiony w p.l ) jest Kompania Węglowa. Ponieważ Kompania Węglowa uchyla się od obowiązku utrzymywania tej drogi więc Gmina, mając na uwadze dobro mieszkańców i jej użytkowników, wykonywała tam naprawy przełomów, czyszczenie kratek ściekowych, odśnieżanie.


Jednak wykonanie poważniejszych prac remontowych wymaga uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej ( zgodnie ze zmienionymi w 2008r. przepisami ), o co wystąpić może jedynie właściciel terenu. Gmina czyni starania o nieodpłatne przejęcie od Kompanii Węglowej nieruchomości zajętych pod pas drogowy ul. Górniczej. Rozmowy na ten temat trwają już od 2006r. Do tej pory Kompania Węglowa proponowała jedynie odpłatne przejęcie tych gruntów, jednak w ubiegłym miesiącu wyraziła zgodę na przekazanie nieodpłatne.

W dniu 27.03.2009r. odbyło się spotkanie Burmistrza z przedstawicielami Związków Zawodowych KWK „Silesia" w Czechowicach - Dziedzicach, na którym zostały szczegółowo omówione problemy związane z ul. Górniczą. (W spotkaniu uczestniczyli Dariusz Dudek i Jerzy Zużałek. Zobowiązali się do zintensyfikowania nacisków na Kompanię Węglową, aby przyspieszyła przekazanie Gminie nieruchomości zajętych pod pas drogowy ul. Górniczej. Organizacje związkowe wystąpiły do Zarządu KW S A w tej sprawie – dopisek danielek2002. Prowadzone są również rozmowy z radnymi powiatowymi, związkowcy oczekują na odpowiedź od starosty bielskiego i rady powiatu. Żywo zainteresowana remontem drogi jest również Rada Osiedla "Barbara" i także prowadzi działania w kierunku jej naprawy).

REKLAMA - BANER POD ARTYKUŁEM

REKLAMA - LINK ROTACYJNY

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.