czecho.pl - medium nr 1 w Czechowicach-Dziedzicach

REKLAMA - BILLBOARD WIADOMOSCI

Wiadomości

  • 15 kwietnia 2009
  • wyświetleń: 1421

Pomagać aktywnie w Czechowicach

Ośrodek Pomocy Społecznej w Czechowicach-Dziedzicach w marcu br. przystąpił do realizacji drugiej edycji projektu systemowego „Pomagać aktywnie - promocja aktywnej integracji w gminie Czechowice-Dziedzice” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem Projektu jest udzielanie kompleksowego wsparcia osobom bezrobotnym w eliminowaniu barier utrudniających podjęcie zatrudnienia np.: brak kwalifikacji zawodowych, opieka nad dziećmi i osobami zależnymi. Zwiększenie motywacji i zaufania we własne siły, zwiększenie kompetencji rodzicielskich, poprawa relacji w rodzinach oraz zwiększenie umiejętności komunikacji interpersonalnej pozwoli na skuteczniejszą readaptację zawodową i społeczną osób bezrobotnych oraz zwiększy dostępność do rynku pracy za pośrednictwem OPS.

Grupą docelową Projektu są dotychczas nieaktywizowane 32 osoby korzystające ze świadczeń pomocy społecznej w rozumieniu przepisów ustawy o pomocy społecznej, będące w wieku aktywności zawodowej, bezrobotne, poszukujące pracy lub niepozostające w zatrudnieniu, z gminy Czechowice-Dziedzice.

W ramach projektu uczestnicy uzyskają wsparcie z zakresu integracji społecznej, zawodowej, edukacyjnej i zdrowotnej, m.in. będą:
 uczestniczyć w treningu kompetencji społecznych,
 uczestniczyć w treningu umiejętności rodzicielskich,
 uczestniczyć w kursach zawodowych,
 skorzystają ze spotkań grup wsparcia,
 skorzystają z działań wspierających aktywizację zawodową – doradztwo zawodowe,
 skorzystają z dostępu do Internetu w biurze projektu.

Źródło: Urząd Miejski w Czechowicach-Dziedzicach / www.czechowice-dziedzice.pl

REKLAMA - BANER POD ARTYKUŁEM

REKLAMA - LINK ROTACYJNY

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.