czecho.pl - medium nr 1 w Czechowicach-Dziedzicach

REKLAMA - BILLBOARD WIADOMOSCI

Wiadomości

  • 30 kwietnia 2009
  • wyświetleń: 1970

Absolutorium dla burmistrza

Na wniosek Komisji Rewizyjnej oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii wydanej przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Katowicach, Rada Miejska w Czechowicach-Dziedzicach w dniu 28 kwietnia udzieliła, przy jednym głosie wstrzymującym się, absolutorium burmistrzowi Marianowi Błachutowi.

Burmistrz podziękował Radzie Miejskiej - Dziękuję za udzielenie absolutorium i za zaufanie, którym Państwo mnie obdarzyliście.

Absolutorium to decyzja uprawnionego organu kolegialnego (np. Rady Miejskiej) wyrażająca pozytywną ocenę działalności finansowej w określonym okresie (na ogół roku) organu wykonawczego (np. burmistrza). Decyzja ta jest podejmowana po wysłuchaniu sprawozdania z działalności i rozliczeniu finansowym. Istota absolutorium to brak zastrzeżeń do prowadzonej polityki finansowej. Absolutorium to jedna z form kontroli organu kolegialnego nad wykonawczym.

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2008 rok

Budżet Gminy na rok 2008 został uchwalony 15 stycznia 2008 roku. Na przestrzeni 2008 roku był on zmieniony 6 uchwałami Rady Miejskiej oraz 18 zarządzeniami burmistrza.

W wyniku dokonanych zmian plan dochodów budżetu Gminy na dzień 31 grudnia 2008 roku wynosił 100 123 951 zł. Był on wyższy od pierwotnego o kwotę 6 278 609 zł.

Dochody za rok 2008 zostały zrealizowane w wysokości 103 120 289 zł, tj. 103 % planu po zmianach. Plan wydatków Gminy na dzień 31 grudnia 2008 roku wynosił 109 848 484 zł. Był wyższy od pierwotnie uchwalonego o 6 447 120 zł. Wydatki za rok 2008 zostały zrealizowane w kwocie 104 211 320 zł, tj. w 94,9 % planu po zmianach. Plan wydatków bieżących wynosił na dzień 31 grudnia 2008 roku 84 071 091 zł i został wykonany w kwocie 81 396 549 zł, tj. w 96,8 %. Plan wydatków inwestycyjnych wynosił 25 777 393 zł i został wykonany w kwocie 22 814 771 zł, tj. 88,5 %.

Nie zrealizowano m.in. następujących zadań inwestycyjnych:
- Przebudowa Miejskiego Domu Kultury w Czechowicach – Dziedzicach w kwocie 1 336 951 zł
- Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Rumana w dzielnicy Grabowice w Czechowicach – Dziedzicach – etap II w kwocie 595 418 zł
- Budowa sali gimnastycznej w SP Nr 2 w Ligocie przy ul. Miliardowickiej w kwocie 466 461 zł

Źródło: Urząd Miejski w Czechowicach-Dziedzicach / www.czechowice-dziedzice.pl

REKLAMA - BANER POD ARTYKUŁEM

REKLAMA - LINK ROTACYJNY

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.