Wiadomości

  • 15 lipca 2009
  • wyświetleń: 1309

Konwent Wójtów i Burmistrzów

W Starostwie Powiatowym w Bielsku-Białej w dniu 13 lipca odbył się Konwent Wójtów i Burmistrzów z powiatu bielskiego i żywieckiego, w którym udział wzięła Elżbieta Bieńkowska Minister Rozwoju Regionalnego oraz Adam Ździebło - Podsekretarz Stanu w Resorcie Rozwoju Regionalnego.

W spotkaniu uczestniczyli: Poseł do Parlamentu Europejskiego Małgorzata Handzlik, Posłowie na Sejm RP Tomasz Tomczykiewicz i Mirosława Nykiel, Wicewojewoda Śląski Adam Matusiewicz, Przewodniczący Rady Powiatu w Bielsku-Białej Roman Migdał, Zarząd Powiatu Bielskiego oraz zaproszeni przez Starostę goście.

Podczas spotkania Pani Minister poinformowała, że Subregion Południowy Województwa Śląskiego rozwija się bardzo prężnie, realizowanych jest 5 dużych projektów strukturalno-środowiskowych, które stanowią 1/15 dofinansowania całego Programu Operacyjnego. Dodała, że beskidzcy samorządowcy doskonale wiedzą z jakich programów unijnych mogą starać się o środki i konsekwentnie po nie sięgają.

Pan Adam Ździebło stwierdził, że statystycznie nasz region otrzymuje więcej pieniędzy niż inne województwa. Zadeklarował pomoc przy realizacji dużych projektów. Dodał, że budżet na ich realizację w przyszłym roku będzie pod kątem możliwości uzyskania środków finansowych taki sam, jak nie większy w porównaniu z rokiem bieżącym. Natomiast za dwa, trzy lata tych środków już nie będzie i rozpocznie się etap rozliczeń. Poruszono także tematy związane z ochroną środowiska w inwestycjach infrastrukturalnych. Władze samorządowe miały możliwość uzyskania odpowiedzi na nurtujące ich pytania związane ze staraniem się o ww. środki, a także podziękować za te, które już otrzymali.

Następnie Pani Minister odwiedziła Bielski Park Techniki Lotnictwa, Przedsiębiorczości i Innowacji w Kaniowie, który powstał dzięki uzyskanym funduszom w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw lata 2004-2006 Priorytet 1 Rozwój Przedsiębiorczości i Wzrost Innowacyjności poprzez Wzmacnianie Instytucji Otoczenia Biznesu Działanie 1.3 Tworzenie korzystnych warunków dla rozwoju firm. Podczas tej wizyty zaprezentowano jego funkcjonowanie oraz rozmawiano na temat dalszych planów jego rozbudowy i zagospodarowania. W najbliższych latach ma tam powstać Śląskie Centrum Naukowo-Technologiczne Przemysłu Lotniczego.

Starostwo Powiatowe

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.