czecho.pl - medium nr 1 w Czechowicach-Dziedzicach

Reklama

Wiadomości

  • 22 lipca 2009
  • wyświetleń: 1474

Zbiórka odpadów niebezpiecznych

Mieszkańcy posiadający odpady komunalne niebezpieczne takie jak: akumulatory, przepracowane oleje oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny mogą bezpłatnie oddać odpady w siedzibie Firmy „Polbud” przy ul. Górniczej 15 w Czechowicach – Dziedzicach od poniedziałku do piątku od godz. 9.00 do godz. 14.00.

Pozostałe komunalne odpady niebezpieczne takie jak: zużyte baterie, lampy fluorescencyjne (świetlówki), termometry zawierające rtęć, przeterminowane środki ochrony roślin, opakowania po środkach ochrony roślin, przeterminowane farby i lakiery, opakowania po farbach i lakierach, przeterminowane lekarstwa będą odbierane bezpłatnie na podstawie wypełnionej ankiety.

Każdy mieszkaniec posiadający na terenie swojej posesji wyroby zawierające azbest ma obowiązek zgłosić ten fakt w Urzędzie Miejskim w Czechowicach-Dziedzicach poprzez wypełnienie stosownej ankiety. Odpady zawierające azbest usuwane są bezpłatnie z terenu posesji mieszkańców, którzy wcześniej ankietę wypełnili.

Ankiety dotyczące zbiórki odpadów komunalnych niebezpiecznych oraz odpadów zawierających azbest są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego oraz w biurze podawczym Urzędu Miejskiego.

W roku 2008 odebrano od mieszkańców gminy Czechowice – Dziedzice 70,22 ton odpadów zawierających azbest oraz 4,707 ton komunalnych odpadów niebezpiecznych w tym 3,480 ton zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

W bieżącym roku Firma „Polbud” przyjęła bezpłatnie od mieszkańców gminy Czechowice – Dziedzice 6,3 ton zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w tym 42 sztuki telewizorów, 36 sztuk monitorów, 6 sztuk lodówek, 11 sztuk komputerów oraz wiele innych rodzajów odpadów zużytego sprzętu.

Źródło: Urząd Miejski w Czechowicach-Dziedzicach / www.czechowice-dziedzice.pl

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.