Wiadomości

  • 26 sierpnia 2009
  • wyświetleń: 1193

Pieniądze dla podtopionych

Ośrodek Pomocy Społecznej w Czechowicach-Dziedzicach od 10 sierpnia przystąpił do wypłacania zasiłków celowych osobom poszkodowanym w wyniku gwałtownych opadów deszczu i podtopień, które miały miejsce końcem czerwca br. Pieniądze na ten cel (1 milion 80 tysięcy złotych) pochodzą z rezerwy celowej budżetu państwa na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

Pomoc w postaci zasiłku celowego, przeznaczona jest dla rodzin i osób, które poniosły straty w gospodarstwach domowych (budynkach mieszkalnych, podstawowym wyposażeniu gospodarstw domowych) i znalazły się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej, w której nie mogą zaspokoić niezbędnych potrzeb życiowych w oparciu o posiadane środki własne. Maksymalna wysokość zasiłku nie powinna przekroczyć 6 000 zł. Przy planowaniu wysokości zasiłku pod uwagę brana jest przede wszystkim możliwość funkcjonowania we własnym mieszkaniu, konieczność prac, które pilnie należy wykonać lub zakupy, jakie trzeba pilnie dokonać, by móc zaspokajać niezbędne potrzeby bytowe, rozmiar rzeczywistych strat w gospodarstwie domowym, a także możliwość podjęcia przez dzieci z poszkodowanych rodzin nauki szkolnej oraz zapewnienia opieki medycznej i zakupu leków.

Bezpośrednio po ulewach do Urzędu Miejskiego w Czechowicach-Dziedzicach i OPS zgłosiło się ponad 180 rodzin, których mieszkania, domy i podwórza, piwnice i kotłownie wraz z piecami do centralnego ogrzewania ucierpiały lub zostały zalane. Do wszystkich poszkodowanych zgłosili się pracownicy socjalni, którzy przeprowadzili wywiady środowiskowe, a następnie dokonano oględzin mieszkań i oszacowania strat. Na tym etapie ok. 40 rodzin zrezygnowało z ubiegania się o pomoc.

W pierwszej kolejności, po otrzymaniu dotacji, zostały rozpatrzone wnioski osób, które miały zalane mieszkania i poniosły największe straty. Zasiłki po 6000 zł wypłacono już 8 rodzinom łącznie. Kolejne 3 rodziny otrzymają taką pomoc w najbliższym czasie. Do 20 sierpnia wydane zostały też 23 decyzje o przyznaniu pomocy w niższej wysokości. Część osób, która nie może liczyć na wypłatę zasiłku z dotacji, otrzyma pomoc ze środków własnych. Aby jak najszybciej wypłacić pieniądze, pracownicy OPS kontaktują się z poszkodowanymi i telefonicznie ustalają terminy odbioru decyzji i wypłaty zasiłku. OPS planuje, że do końca miesiąca zostaną wydane wszystkie decyzje przyznające pomoc poszkodowanym.

Jednocześnie informujemy, że można jeszcze zgłosić straty doznane w wyniku czerwcowej powodzi do Ośrodka Pomocy Społecznej w Czechowicach-Dziedzicach przy ul. Kolejowej 37, tel. 032 215-50-98.

Źródło: Urząd Miejski w Czechowicach-Dziedzicach / http://www.czechowice-dziedzice.pl

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.