Wiadomości

  • 31 sierpnia 2009
  • wyświetleń: 1707

Pomoc w zdobyciu wykształcenia

Informacja dla rodziców posiadających dziecko z orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczonym stopniem niepełnosprawności mieszkających w Ligocie, Zabrzegu lub Bronowie.

Program PFRON „UCZEŃ NA WSI – pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejski oraz gminy miejsko-wiejskie”

Jeżeli Twoje dziecko:

1. posiada ważne orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,
2. rozpoczyna lub kontynuuje naukę w szkole podstawowej, gimnazjum lub szkole ponadgimnazjalnej (z wyłączeniem szkoły policealnej),
3. mieszka na terenie wiejskim gminy Czechowice-Dziedzice,
4.dochody rodziny na jednego członka rodziny nie przekraczają średnio miesięcznie 120% najniższego wynagrodzenia tj. kwoty 1.531,20 zł. (dochód brutto) - włącz się do programu "Uczeń na wsi "

W ramach programu dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum można otrzymać dofinansowanie do wysokości 2.000,00 zł. z przeznaczeniem na:

1. zakup przedmiotów ułatwiających lub umożliwiających naukę,
2. uczestnictwa w zajęciach mających na celu podniesienie sprawności fizycznej lub psychicznej (w tym wakacyjne obozy rehabilitacyjne),
3. wydatki związane z dostępem do internetu (instalacja i abonament), z wyłączeniem zakupu komputerów,
4. kursy doszkalające w zakresie programu nauczania oraz kursów językowych (w przypadku kursów organizowanych poza miejscem zamieszkania ucznia, dofinansowaniu mogą podlegać również koszty dojazdu, zakwaterowania, wyżywienia),
5. wyjazdy organizowanych w ramach zajęć szkolnych

W przypadku uczniów szkół ponadgimnazjalnych przyznane, w ramach programu, dofinansowanie może wynosić do 3.000,00 zł. i obejmować dodatkowo następujące koszty:
1. opłaty za naukę (czesne),
2. zakwaterowania (gdy uczeń pobiera naukę poza miejscem stałego zamieszkania),
3. dojazdów do szkoły.

Wnioski a także informacje można uzyskać w Zespole Obsługi Placówek Oświatowych (tel. 032 214-48-68). Termin składania wniosków do 30.09.2009r.

Zespół Obsługi Placówek Oświatowych

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.