czecho.pl - medium nr 1 w Czechowicach-Dziedzicach

Reklama

Wiadomości

  • 12 września 2009
  • wyświetleń: 1107

Nagrody za specjalne osiągnięcia

28 sierpnia weszła w życie uchwała Rady Miejskiej z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie ustanowienia oraz określenia szczegółowych zasad i trybu przyznawania corocznych nagród pieniężnych za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury oraz ich wysokości.

Reklama

Nagroda może mieć charakter indywidualny lub zbiorowy. Wnioski w sprawie przyznania nagród należy składać na biurze podawczym Urzędu Miejskiego w Czechowicach-Dziedzicach do dnia 15 grudnia każdego roku.

Nagrodę przyznaje Burmistrz Czechowic-Dziedzic z własnej inicjatywy lub na wniosek:
• Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach,
• instytucji kultury,
• związków lub stowarzyszeń zawodowych, twórczych i kulturalnych,
• innych instytucji i podmiotów zajmujących się organizowaniem i prowadzeniem działalności kulturalnej.

Wniosek o przyznanie nagrody powinien zawierać:
• dane osobowe kandydata/ kandydatów/ do nagrody lub nazwę podmiotu i jego adres,
• informacje dotyczące całokształtu dotychczasowej działalności lub informacje o osiągnięciu, za które nagroda ma być przyznana,
• uzasadnienie wniosku, wskazujące znaczenie osiągnięcia dla kultury Gminy Czechowice-Dziedzice.

Nagrody przyznaje się raz w roku w postaci:
• jednej nagrody za szczególne osiągnięcia,
• jednej nagrody za całokształt działalności .

Wnioski w sprawie przyznania nagród składa się na biurze podawczym Urzędu Miejskiego w Czechowicach-Dziedzicach do dnia 15 grudnia każdego roku.

Komisja, którą powołuje Burmistrz Czechowic-Dziedzic, dokonuje oceny złożonych wniosków w terminie nie dłuższym niż 30 dni od terminu zakończenia przyjmowania wniosków.

Nagrody Burmistrza Czechowic-Dziedzic będą wręczane laureatom uroczyście raz w roku.

Źródło: Urząd Miejski w Czechowicach-Dziedzicach / www.czechowice-dziedzice.pl

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.