czecho.pl - medium nr 1 w Czechowicach-Dziedzicach

Reklama

Wiadomości

  • 24 września 2009
  • wyświetleń: 1072

Czechowice w Lokalnej Grupie Rybackiej

Uchwałą Rady Miejskiej Gmina Czechowice-Dziedzice przystąpiła jako członek zwyczajny do tworzonego Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka pod nazwą „Bielska Kraina”.

Reklama

Stowarzyszenie będzie wdrażało lokalną strategię Rozwoju Obszarów Rybackich, w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 – 2013”. W skład LGR wchodzi 5 gmin powiatu bielskiego: Bestwina, Czechowice-Dziedzice, Jasienica, Jaworze oraz Wilamowice, dla których zaistniała szansa poprawy jakości życia w społecznościach rybackich oraz podniesienia atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa poprzez m.in. rozwój turystyki, ochronę środowiska i dziedzictwa kulturowego.

„Bielska Kraina” ma swój początek w „Ziemi Bielskiej”, Lokalnej Grupie Działania, która narodziła się w ubiegłym roku i swoim zasięgiem obejmuje 8 gmin powiatu bielskiego: Bestwinę, Czechowice-Dziedzice, Jasienicę, Jaworze, Kozy, Porąbkę, Wilamowice i Wilkowice. LGD powstała w ramach Osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 i należy do grupy tzw. stowarzyszeń specjalnych, których organem nadzoru jest marszałek województwa śląskiego. „Ziemia Bielska” jest jedną z 17 Lokalnych Grup Działania w Województwie Śląskim. Jej główne zadania to m.in. działanie na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich oraz aktywizacja miejscowej społeczności, poprawa jakości życia mieszkańców poprzez np. zastosowanie nowych technologii, popularyzację produktów lokalnych oraz ochronę, promocję i właściwe wykorzystanie środowiska naturalnego, krajobrazu czy zasobów historyczno-kulturowych.

Źródło: Urząd Miejski w Czechowicach-Dziedzicach / www.czechowice-dziedzice.pl

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.