czecho.pl - medium nr 1 w Czechowicach-Dziedzicach

Wiadomości

  • 19 października 2009
  • wyświetleń: 1127

Pierwsza pomoc przedmedyczna

Artykuł sponsorowany:

Zapraszamy pracowników, pracodawców i każdego zainteresowanego chcącego posiąść wiedzę i doświadczenie w udzielaniu pierwszej pomocy do udziału w szkoleniu zorganizowanym przez Team Prevent Poland z siedzibą w Pszczynie.

Najnowsza nowelizacja Kodeksu Pracy, nakłada na wszystkich Pracodawców bezwzględny obowiązek wyznaczenia pracowników do udzielenia pierwszej pomocy! /Art. 2091 Kodeksu pracy./

Najbliższe szkolenie odbędzie się już 28 października w Pszczynie. Koszt uczestnictwa w 4,5 godzinnym szkoleniu jedyne 99 złotych!

Bliższe informacje i zgłoszenia: Dział BHP Team Prevent: Anna Pudełko, (032) 32 63 021, anna.pudelko@teamprevent.com.

-------------------------------

Zachęcamy do zapoznania się z programem każdego ze szkoleń:

Pierwsza pomoc - 28 października, godz. 8-12.30

a. Wprowadzenie do zagadnień pierwszej pomocy przedmedycznej, podstawy prawne
b. Łańcuch przeżycia - kolejność działań na miejscu zdarzeniawww.pless.pl/wydarzenia/pless77/wydarzenie.htm
c. Resuscytacja krążeniowo - oddechowa u dorosłych oraz dzieci
d. Pierwsza pomoc w urazach:
- oparzenia chemiczne i termiczne
- porażenie prądem elektrycznym
- krwawienie zewnętrzne
- amputacja
- urazy układu kostno - stawowego
e. Postępowanie w przypadku omdlenia, zawału mięśnia sercowego, zadławienia, udaru mózgu, zatruć, drgawek, hipoglikemii
f. Pozycja boczna bezpieczna (ustalona)
g. AED (automatyczny defibrylator zewnętrzny) - budowa oraz zasady działania

Szkolenie składa się z dwóch części, prowadzone jest przez dwóch ratowników medycznych. Pierwszą częścią szkolenia jest trwający 45 min. pokaz multimedialny. Następnie uczestnicy szkolenia podzieleni na dwie grupy przystępują do praktycznej część zajęć czyli ćwiczeń przy użyciu specjalistycznego sprzętu tj. manekinów, defibrylatora AED oraz środków opatrunkowych.

Uczestnicy: Od 20 do 25 osób. Uczestnicy otrzymują zaświadczenie ukończenia szkolenia. Cena 120,00 zł za osobę, każda druga i kolejna osoba z tego samego zakładu pracy 100,00 zł.

Wykładowcy: Szkolenie prowadzone jest przez Instruktorów BLS - AED, posiadających odpowiednie kwalifikacje, wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń i kursów medycznych.

Zgłoszenia Dział BHP Tel: (032) 32 63 021 anna.pudelko@teamprevent.com

Ochrona przeciwpożarowa - 28 października, godz. 13-17.30

Wprowadzenie do tematyki z zakresu ochrony przeciwpożarowej w tym:
- zagrożenia pożarowe występujące w obiektach,
- warunki i organizacja ewakuacji,
- przyczyny powstawania i rozprzestrzeniania się pożarów,
- czynności i obowiązki pracodawców i pracowników w celu zapobiegania, a w przypadku powstania pożaru procedury postępowań,
- obsługa i zastosowanie podręcznego sprzętu gaśniczego,
- przedstawienie filmów instruktażowych, zdjęć oraz prezentacji.

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego.
Ryzyko pożarowe występujące w zakładzie pracy.
Organizacja ochrony przeciwpożarowej.
Obowiązki osób fizycznych, osób prawnych, organizacji lub instytucji, w zakresie zapobiegania pożarom, klęskom żywiołowym i innym miejscowym zagrożeniom.
Zachowanie się materiałów i konstrukcji budowlanych podczas pożarów.
Zasady zabezpieczenia przeciwpożarowego urządzeń i instalacji, budynków, obiektów i terenów.
Zasady ewakuacji ludzi i mienia.
Zastosowanie, zasady konserwacji oraz przegląd urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic w obiektach budowlanych.
Przyczyny powstawania, rozprzestrzeniania się oraz ogólne zasady gaszenia pożarów.
Rodzaje właściwości oraz możliwości zastosowania środków gaśniczych.
Zasady przeprowadzania kontroli spełniania wymagań ochrony przeciwpożarowej.
Praktyczne przykłady rozwiązań zagadnień związanych z zapewnieniem właściwych warunków ochrony przeciwpożarowej.
Panel dyskusyjny - problemy, pytania, konsultacje.

Uczestnicy: Pracodawcy, pracownicy i osoby fizyczne. Uczestnicy otrzymują zaświadczenie ukończenia szkolenia.

Wykładowcy: Szkolenia prowadzone są przez specjalistów ds. ochrony przeciwpożarowej, będących absolwentami Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie. Kadra posiada wieloletnie doświadczenie dydaktyczne w prowadzeniu szkoleń zakresu ochrony przeciwpożarowej. Cena 150,00 PLN za osobę

-------------------------------

Team Prevent Poland Sp. z o.o.
ul. Warowna 8
43-200 Pszczyna
tel: 032 326-30-08

www.teamprevent.pl