Wiadomości

  • 21 stycznia 2004
  • wyświetleń: 1523

Niemoralna propozycja?

Problem lokalnego antagonizmu pojawił się w czechowickiej gminie. Mieszkańcy jednego z sołectw czechowickiej gminy chcą rozdziału. Ponad 250 podpisów znalazło się pod wnioskiem mieszkańców Ligoty o utworzenie jednostki pomocniczej sołectwa Ligota Centrum. Tymczasem, gdy tylko o wniosku tym dowiedzieli się sąsiedni mieszkańcy Burzeja, czyli innej z dzielnic Ligoty, złożyli do Rady Miejskiej kolejny wniosek. W swojej petycji, podpisanej przez 428 osób, wyrazili swój stanowczy sprzeciw wobec propozycji utworzenia Ligoty Centrum. - Gdyby jednak doszło do podziału Ligoty, mieszkańcy Burzeja wyrażają wolę utworzenia odrębnego sołectwa - Burzeja - czytamy we wniosku.

Podpisani pod wnioskiem mieszkańcy Ligoty Centrum chcą odłączyć się m.in. z dzielnicą Miliardowice. "Podczas zebrania wiejskiego wypowiedzi niektórych mieszkańców dzielnicy Miliardowice, wskazują na fakt istniejącego od dłuższego czasu trwałego rozdziału tych dzielnic Ligoty" - czytamy we wniosku. By przekonać radnych o potrzebie rozdziału sołectwa, grupa inicjatywna argumentuje, że sama Ligota Centrum składająca się z kilku dzielnic: Burzej, Oblask, Podlasek, Wieś, Zawodzie, Zawiście liczy około 2700 mieszkańców, ma powierzchnię około 9 metrów kwadratowych. Ponadto posiada dwie szkoły - jedną podstawową na Burzeju i Zespół Szkół, kościół, a także budynek Ochotniczej Straży Pożarnej.

Ponadto grupa inicjatywna wyjaśnia, że "w tych dzielnicach Ligoty istnieją naturalne więzi społeczne". We wniosku czytamy również: "Utworzenie siedziby dotychczasowego sołectwa na skraju północnym Ligoty zmusza większość mieszkańców do pokonywania dużych odległości, by skontaktować się z sołtysem, co przy braku komunikacji publicznej jest szczególnie uciążliwe. Ponadto w latach 1988 do 1993 w Ligocie były dwa sołectwa, ich likwidacja została dokonana bez konsultacji społecznej i bez wniosku zainteresowanych mieszkańców".

Więcej, czytaj w papierowym wydaniu Echa na str. 13

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.