czecho.pl - medium nr 1 w Czechowicach-Dziedzicach

Reklama

Wiadomości

  • 4 listopada 2009
  • wyświetleń: 1058

Początek Sportowego Roku Szkolnego

W Miejskim Domu Kultury w Czechowicach-Dziedzicach dokonano uroczystej Inauguracji Powiatowego Sportowego Roku Szkolnego 2009/2010. Uroczystość rozpoczęła się ceremoniałem olimpijskim, młodzież wniosła flagę olimpijską oraz flagę Szkolnego Związku Sportowego, odczytano apel olimpijski oraz złożono przyrzeczenia w imieniu zawodników i sędziów.

Reklama

Na inaugurację roku sportowego w powiecie bielskim przybyli m.in. Burmistrz Czechowic-Dziedzic Marian Błachut, Zastępca Burmistrza Maciej Kołoczek, radni Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach wraz z Przewodniczącym Markiem Kwaśnym, Starosta Bielski Andrzej Płonka, Wicestarosta Bielski Mirosław Szemla, członek Zarządu Powiatu Stanisław Pięta, radni z Komisji Promocji, Sportu i Turystyki Rady Powiatu na czele z jej z Przewodniczącym Tadeuszem Sroką, przedstawiciele Beskidzkiej Rady Olimpijskiej, wizytator oświaty Janusz Janota, wójtowie gmin powiatu bielskiego, dyrektorzy i nauczyciele wychowania fizycznego szkół i placówek oświatowych, trenerzy oraz goście wyjątkowi – olimpijczycy - bokserzy Zbigniew Pietrzykowski i Marian Kasprzyk oraz kajakarz Grzegorz Kotowicz.

Starosta Bielski Andrzej Płonka zwracając się do młodych sportowców ze szkół powiatu bielskiego życzył im, aby dbając o swoją wysoką sprawność fizyczną i moralną, szukali także w sporcie piękna, uczciwości i radosnej zabawy, a swoje wystąpienie zakończył tradycyjnym sformułowaniem: „ … powiatowy sportowy rok szkolny 2009/2010 uważam za otwarty”.

Po oficjalnym otwarciu kolejnego roku sportowych zmagań, znany dziennikarz sportowy - Tadeusz Janik przedstawił krótką historię sportu w Czechowicach-Dziedzicach oraz przybliżył sylwetki wspaniałych sportowców związanych z naszą gminą, osiągających wysokie wyniki w międzynarodowym oraz krajowym współzawodnictwie sportowym.

Podczas uroczystości Starosta Bielski w dowód uznania i podziękowania za realizację zadań na rzecz sportu szkolnego w powiecie bielskim, wręczył zasłużonym działaczom Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego: Józefowi Żołnierskiemu, Zygmuntowi Miśkowcowi, Janowi Pustelnikowi oraz Dariuszowi Janko medale 10 – lecia Powiatu Bielskiego. Medale otrzymali również olimpijczycy: bokserzy Zbigniew Pietrzykowski i Marian Kasprzyk oraz kajakarz Grzegorz Kotowicz.

Uroczysta akademia była również okazją do wyróżnienia wybitnych sportowców i olimpijczyków z Czechowic-Dziedzic, którzy są niekwestionowanym wzorem dla innych sportowców, a szczególnie dla dzieci i młodzieży z naszej gminy. Burmistrz Marian Błachut uhonorował pamiątkowym medalem, listem gratulacyjnym oraz upominkiem: Ewalda Janusza, Grzegorza Kotowicza, Marka Witkowskiego, Marka Dopierałę, Roberta Szatanika, Katarzynę Piłocik-Kłys, Marka Wisłę oraz Marcina Grzybowskigo.

- Gmina Czechowice-Dziedzice jest dumna, że ma wśród grona swoich reprezentantów tak znakomitych zawodników, z powodzeniem rywalizujących w sporcie - tak krajowym, jak i międzynarodowym – i osiągających zasłużone laury i zaszczyty – powiedział do sportowców Burmistrz.

Powiatowy Szkolny Związek Sportowy docenił i uhonorował kryształową kulą przedstawicieli starostwa bielskiego, którzy wspierają sport w powiecie bielskim: Starostę Bielskiego Andrzeja Płonkę, Wicestarostę Bielskiego Mirosława Szemlę, Przewodniczącego Komisji Promocji Sportu i Turystyki Tadeusza Srokę oraz Czesława Pszczółkę z Biura ds. Promocji Powiatu, Kultury, Sportu i Turystyki.

Podczas spotkania Przewodniczący PSzZS Dariusz Janko i Wiceprzewodniczący Józef Żołnierski przedstawili wyniki współzawodnictwa sportowego szkół powiatu bielskiego za ubiegły rok szkolny.

W kategorii szkół podstawowych I miejsce zajęła SP nr 2 w Szczyrku, II – SP w Pisarzowicach, III – SP w Porąbce.

W kategorii gimnazjów najlepsze w rywalizacji sportowej okazało się GP nr 2 w Czechowicach-Dziedzicach, II miejsce zajęło GP w Kozach a na III pozycji znalazło się GP nr 1 w Czechowicach-Dziedziach.

Wśród szkół ponadgimnazjalnych na I miejscu uplasowało się Liceum Ogólnokształcące w Kozach, na II Zespół Liceów w Czechowicach-Dziedzicach, na III – Zespół Szkół Technicznych i Licealnych w Czechowicach-Dziedzicach.

O oprawę muzyczną uroczystości zadbał zespół muzyczny Zespołu Szkół „Silesia” - „Big-Band” pod kierownictwem Jarosława Grzybowskiego.

Organizatorem inauguracji był Powiatowy Szkolny Związek Sportowy, Starostwo Powiatowe w Bielsku –Białej, Urząd Miejski w Czechowicach-Dziedzicach, Gimnazjum Publiczne nr 2 w Czechowicach-Dziedziach oraz Miejski Dom Kultury.

Inauguracja Powiatowego Sportowego Roku Szkolnego 2009/2010 odbyła się w Czechowicach-Dziedzicach już po raz drugi. Warto przypomnieć także, że 26 października również w naszym mieście odbyła się Wojewódzka Inauguracja Sportowego Roku Szkolnego 2009/2010.

Źródło: Urząd Miejski w Czechowicach-Dziedzicach / http://www.czechowice-dziedzice.pl

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.