czecho.pl - medium nr 1 w Czechowicach-Dziedzicach

Reklama

Wiadomości

  • 10 listopada 2009
  • wyświetleń: 7858

Uchybienia w finansach gminy

Suchej nitki na czechowickim magistracie nie pozostawili kontrolerzy RIO. Inspektorzy zbadali finanse gminy. Efekt? Cała lista poważnych zarzutów i zalecenie dla burmistrza, aby wyciągnął konsekwencje wobec pracowników, a zwłaszcza postarał się o to, aby ich douczyć.

Reklama

Prawda o profesjonalizmie samorządowych urzędników ma szansę wydostać się poza magistrackie mury jedynie przy kompleksowych kontrolach, tzw. zewnętrznych. Na co dzień przecież trudno usłyszeć słowa samokrytyki z ust władzy. Raczej jest odwrotnie – petent bombardowany jest certyfikatami jakości pracy urzędu, i niepodważalnymi sukcesami panujących.

Tymczasem, ostatnio inspektorzy Regionalnej Izby Obrachunkowej z Katowic wzięli na widelec Urząd Miejski w Czechowicach – Dziedzicach. Skupili się na miejskich finansach i przebadali dokumenty z lat 2005 do lipca 2009 roku dotyczące m.in. budowy sali gimnastycznej przy Gimnazjum nr 2, rozbudowy cmentarza komunalnego i przebudowy Domu Kultury, zatem głównych inwestycji prowadzonych w wymienionym okresie w Czechowicach – Dziedzicach. Po przewertowaniu i analizie setek, jeśli nie tysięcy dokumentów okazało się, że we wszystkich trzech przypadkach doszło do poważnych uchybień natury finansowej.

Dla przykładu, przy pierwszej wymienionej inwestycji urząd źle naliczył karę umowną dla wykonawcy za niedotrzymanie terminu, skutkiem czego miejska kasa zubożała o ponad pół miliona złotych! Również nieprawidłowo naliczono dla wykonawcy karę za zniszczenie podczas prac elementu wyposażenia sali gimnastycznej. „Przyklepano” też prace, które nie były ujęte w projekcie budowy…

W przypadku cmentarza komunalnego załamano z kolei kilka przepisów wynikających z ustawy o zamówieniach publicznych, mało profesjonalnie organizując przetarg. Na koniec zapłacono wykonawcy pełną kwotę wynagrodzenia wynikającą z umowy, mimo iż nie wszystkie prace objęte tą samą umową zostały zrealizowane.
Przebudowując z kolei Dom Kultury nie wiedzieć dlaczego zaniechano aktualizacji kosztorysu, nie postarano się o odpowiednie zabezpieczenie realizacji inwestycji i rękojmię w razie odkrycia usterek.

Kontrolerzy RIO sprawdzili też zasadność udzielania przez miasto ulg podatkowych dopatrując się i tutaj kilku przykładów złamania przepisów. Ponadto wytknięto urzędowi, że w jednym przypadku bezprawnie zaniechał obniżenia diet dla radnego, który nie uczestniczył w pracach rady miejskiej.

We wnioskach końcowych RIO zaleca burmistrzowi wyciągnięcie konkretnych konsekwencji służbowych wobec tych urzędników, którzy doprowadzili do powstania uchybień, oraz przeprowadzenie szkoleń dla urzędników, aby mogli oni podnieść swoje kwalifikacje zawodowe. W przypadku pierwszego zalecenia, burmistrz będzie miał spory orzech do zgryzienia, bo – jak wynika z protokołu pokontrolnego RIO, w kilku przypadkach odpowiedzialność za nieprawidłowości ponosi sam burmistrz i jego zastępcy.

Źródło: http://www.super-nowa.pl

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.