Wiadomości

  • 31 stycznia 2004
  • wyświetleń: 1130

Ogólnopolski Konkurs Akordeonowy

4 tys zł to główna nagroda w Ogólnopolskim Konkursie Akordeonowym im. Andrzeja Krzanowskiego, który odbędzie się w ramach Jesiennego Festiwalu Muzycznego „Alkagran`2004” w Czechowicach-Dziedzicach. Konkurs, przeznaczony dla instrumentalistów urodzonych nie wcześniej niż w 1979 roku, odbędzie się juz po raz drugi. Zostanie rozstrzygnięty w dwóch etapach, pierwszego i drugiego października tego roku. Wszyscy zainteresowani powinni przesłać na adres Miejskiego Domu Kultury w Czechowicach-Dziedzicach kartę uczestnictwa http://www.mdk-cz-dz.com.pl/strony_akt/alkagran_karta.doc class=dodaj>(pobierz).

mot

Regulamin Konkursu:

1. Nazwa Konkursu
II Ogólnopolski Konkurs Akordeonowy im. Andrzeja Krzanowskiego.

2. Miejsce Konkursu
Czechowice-Dziedzice (rodzinne miasto Andrzeja Krzanowskiego)
Konkurs odbędzie się w ramach XIV Jesiennego Festiwalu Muzycznego „Alkagran`2004”.

3. Organizatorzy Konkursu
Miejski Dom Kultury w Czechowicach-Dziedzicach,
Mała Akademia Muzyki w Czechowicach-Dziedzicach,
Państwowa Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna im. St. Moniuszki w Bielsku-Białej.

4. Przebieg Konkursu
I Etap: 30 września - 1 października 2004 r.
II Etap: 2 października 2004 r.
Ogłoszenie wyników, wręczenie nagród oraz koncert z udziałem laureatów Konkursu:
2 października 2004 r.

5. Adres Konkursu
Miejski Dom Kultury w Czechowicach-Dziedzicach,
ul. Niepodległości 42,
43-502 Czechowice-Dziedzice, tel./fax (0-32) 215 32 85,
e-mail: mdk@mdk-cz-dz.com.pl.

6. Jury Konkursu:
prof. Bogdan Dowlasz,
Grażyna Krzanowska,
adi. Janusz Pater,
prof. Joachim Pichura.

7. Warunki uczestnictwa
Konkurs przeznaczony jest dla instrumentalistów do 25 roku życia (urodzonych nie wcześniej niż w 1979 roku). O ilości zakwalifikowanych uczestników do II etapu zadecyduje Jury po przesłuchaniu I etapu.

8. Wymagania repertuarowe
Etap I
a. Andrzej Krzanowski Preludium i fuga - Medytacja III (III Księga na akordeon , PWM),
b. Dowolna sonata na akordeon.

Etap II
a. Jeden lub kilka dowolnie wybranych utworów Andrzeja Krzanowskiego
(możliwy jest wybór jednej lub kilku części cyklu)
b. Program dowolny, składający się z kompozycji powstałych po 1970 r.
Czas trwania II Etapu: max 25 min.
Program konkursowy może zawierać tylko utwory solowe. Dopuszcza się wykonanie
programu konkursowego z nut.

9. Kolejność prezentacji konkursowych
Uczestnicy będą występować w kolejności alfabetycznej. Losowanie litery rozpoczynającej odbędzie się w terminie wcześniejszym (do 31 maja 2004 r.), o czym uczestnicy zakwalifikowani do udziału w Konkursie zostaną powiadomieni osobnym pismem.

10. Przesłuchania konkursowe mają charakter otwarty.

11. Nagrody:
I miejsce - 4.000 zł
II miejsce- 2.500 zł
III miejsce - 1.500 zł
Jury może dokonać innego podziału nagród.

Przewidziane są również nagrody specjalne za najlepsze wykonanie kompozycji Andrzeja Krzanowskiego.

Wszyscy uczestnicy Konkursu otrzymają dyplomy uczestnictwa. Laureaci nagród wezmą udział w koncercie w dniu 2 października 2004 r.

12. Nagrania radiowe, telewizyjne i archiwalne
Organizatorzy Konkursu zastrzegają sobie prawo do wszelkiej rejestracji przesłuchań konkursowych oraz jednokrotnej emisji nagrań na antenie Radia i Telewizji.

13. Opłata konkursowa
Wpisowe w wysokości 100 zł należy wpłacić w terminie do 20 maja 2004 r. na konto Miejskiego Domu Kultury w Czechowicach-Dziedzicach
ING Bank Śląski O/ Czechowice-Dz. , ul. Niepodległości 10a,
Nr konta: 84 10501256 1000000102635281

14. Koszty pobytu i wyżywienia
Uczestnicy Konkursu oraz ich opiekunowie pokrywają koszty przejazdu, zakwaterowania i wyżywienia we własnym zakresie.

15. Zgłoszenia udziału w Konkursie
Celem zgłoszenia udziału w Konkursie należy przesłać załączoną kartę uczestnictwa na adres:
Miejski Dom Kultury
43-502 Czechowice-Dziedzice
ul. Niepodległości 42
do dnia 20 maja 2004 r.

16. Wszelkich informacji na temat konkursu udzielają:
W sprawach programowych - Grażyna Krzanowska, tel. (0-32) 215 37 18, alkagran@op.pl
W sprawach organizacyjnych - Sekretariat MDK, tel./fax (0-32) 215 32 85, tel. 215 31 59,
e-mail: mdk@mdk-cz-dz.com.pl

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.