Wiadomości

  • 10 grudnia 2009
  • wyświetleń: 4250

Cykl profilaktycznych szkoleń

Biuro ds. Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom w ostatnim czasie zorganizowało cykl szkoleń na temat uzależnienia od alkoholu, narkotyków, niebezpieczeństw płynących z Internetu oraz przemocy i agresji w szkole.

Szkolenia organizowane były z myślą o nauczycielach, uczniach i rodzicach. Ich celem było uświadamianie dzieciom i młodzieży zagrożeń wynikających z eksperymentowania z używkami, bezmyślnego korzystania z Internetu i telefonów komórkowych oraz uczulenie ich opiekunów na współczesne zagrożenia i wskazanie im sposobów pomocy dziecku.

Cykl szkoleń rozpoczął się 24 października od szkolenia „Spójrz inaczej”. Prowadziła je Wanda Karlikowska - Rozmus. Wykład miał na celu poznanie podstaw prawidłowej komunikacji z dziećmi i młodzieżą, poznanie zalet konstruktywnego rozwiązywania problemów oraz zdobycie wiedzy na temat środków uzależniających i profilaktyki uzależnień. Szkolenie odbyło się w dwóch blokach. Pierwszy odbył się w dniach 24 – 27 października, natomiast drugi w dniach 14 – 16 listopada 2009 r.

W dniu 17 listopada i 30 listopada w Zespole Liceów im. Marii Skłodowskiej-Curie odbyły się warsztaty dla młodzieży „Jestem adolescentem czyli o mądrym poszukiwaniu siebie” oraz spotkania z rodzicami ”Młodzież a pokusy XXI wieku”. Warsztaty prowadził Dariusz Pietrek, specjalista od spraw związanych z uzależnieniami i działalnością sekt. Na warsztatach zostały omówione najnowsze trendy występujące w kulturze młodzieżowej takie jak: alkohol, narkotyki, pornografia czy sponsoring oraz próbował wskazywać sposoby reagowania na te zagrożenia.

W dniu 18 listopada w Zespole Szkół „Silesia” oraz w dniach 4 i 7 grudnia w Zespole Szkół Technicznych i Licealnych oraz w Zespole Szkół Handlowo – Usługowych realizowany był program profilaktyczny pt: „NOE”. Celem projektu było zdobycie przez młodzież podstawowych wiadomości o uzależnieniu od alkoholu, współuzależnieniu, funkcjonowaniu dzieci żyjących w rodzinach z problemem alkoholowym oraz o czynnikach predysponujących do sięgania po alkohol. Program poprowadził Prezes Śląskiego Centrum Profilaktyki i Psychoterapii Stanisław Maciaszek.

W dniu 19 listopada w Zespole Szkół w Ligocie odbyły się 2 spotkania dla uczniów klas 3 gimnazjum oraz dla ich rodziców pt:” W świecie multimediów”. Spotkanie prowadziła Justyna Kokot, psycholog z Centrum Doradztwa i Kształcenia Kadr w Rybniku. Celem spotkania były nadużycia związane z wykorzystaniem Internetu oraz telefonii komórkowej, np. do robienia i rozprowadzania zdjęć i filmików wykonanych z ukrycia.

W dniu 23 listopada w szkoleniu pt:” Praca indywidualna i systemowa z osobą chorującą na bulimię lub jadłowstręt psychiczny” wzięło udział 25 pedagogów, nauczycieli oraz osób zajmujących się tą problematyką. Szkolenie odbyło się w Urzędzie Miejskim, a prowadziła je Agnieszka Bogaczyk, psycholog zajmujący się terapią osób cierpiących na bulimię i anoreksję. Podczas szkolenia prowadząca zwróciła uwagę na typowe czynniki wskazujące na chorobę, zachowania osób cierpiących na bulimię i anoreksję oraz jak temu zapobiegać i jak rozmawiać z osobami chorymi. Szkolący byli bardzo zadowoleni oraz wyrazili zapotrzebowanie na więcej szkoleń o tej tematyce.

W dniu 8 grudnia zostały przeprowadzone warsztaty profilaktyczne nt.: „Warsztaty umiejętności miękkich”, które przeznaczone są dla młodzieży szkół średnich. Podczas warsztatów poruszono takie tematy jak: komunikacja interpersonalna, współpraca w grupie, kreatywne rozwiązywanie sytuacji trudnych. Wielokrotnie, pedagodzy oraz nauczyciele podkreślali, że są to problemy, które bardzo często występują w środowisku szkolnym i jest ogromna potrzeba organizacji szkoleń w takiej tematyce, gdyż ukazują one młodzieży jak radzić sobie w sytuacjach problemowych i nie załamywać się.

W dniu 16 grudnia w Zespole Szkół w Zabrzegu odbędzie się szkolenie dla rodziców pt: ”Cyber Przemoc”. Celem projektu ma być uświadomienie rodzicom o zagrożeniach płynących z Internetu, telefonii komórkowej oraz telewizji. Szkolenie poprowadzi Justyna Kokot.

Ponadto w naszej gminie zrealizowano program profilaktyczny w ramach Ogólnopolskiego “Programu Odpowiedzialnej Sprzedaży - STOP 18!”, którego celem jest zapobieganie dostępowi młodych ludzi do wyrobów tytoniowych w naszej gminie. Przeprowadzona akcja kierowana była do sprzedawców wyrobów tytoniowych informująca o skali problemu, konsekwencjach sprzedaży wyrobów tytoniowych nieletnim, aspektach moralnych, jak należy postępować w przypadku próby zakupu wyrobów tytoniowych przez nieletnich.

W dniu 6 września została zorganizowana impreza profilaktyczna pod nazwą „Jesienna Szkoła Profilaktyki” promująca zdrowy i trzeźwy styl życia, podczas której uczestnicy zostali poinformowani m.in. o szkodliwości i zagrożeniach spowodowanych paleniem tytoniu. . W ramach imprezy odbyły się koncerty, zabawy oraz konkursy. Dzieci oraz młodzież uczestniczyły w quizach na temat szkodliwości palenia papierosów oraz w konkursie plastycznym pt: „Nie pal - to szkodzi zdrowiu”. Zostało zorganizowane stoisko z ulotkami m.in. o tej tematyce.

Biuro ds. Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom zamierza również w roku następnym organizować szkolenia w tej tematyce, ponieważ zostały one bardzo pozytywnie przyjęte przez odbiorców. Dociera coraz więcej sygnałów ze środowiska o konieczności poruszania tych problemów wśród osób bezpośrednio się tym zajmujących. W dobie XXI w. problemy takie jak uzależnienie od Internetu czy telefonów komórkowych nie są już niestety rzadkością.

aka / czecho.pl, Źródło: Urząd Miejski w Czechowicach-Dziedzicach / http://www.czechowice-dziedzice.pl

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.