Wiadomości

  • 15 grudnia 2009
  • wyświetleń: 1773

Uczniowie spotkali się z burmistrzem

14 grudnia do Urzędu Miejskiego w Czechowicach-Dziedzicach przybyła z przedświąteczną wizytą 21 – osobowa grupa uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 5 wraz z wychowawczynią Agatą Szypułą.

Dzieci złożyły burmistrzowi Marianowi Błachutowi świąteczne życzenia oraz wręczyły zrobioną przez nich podczas zajęć unijnych „Choinkę życzeń” . Zawieszone na drzewku papierowe bombki zawierały samodzielnie zredagowane i własnoręcznie napisane życzenia skierowane do Burmistrza. W podziękowaniu Burmistrz Czechowic-Dziedzic wręczył uczniom łakocie oraz złożył Bożonarodzeniowe życzenia dla ich rodzin.

Uczniowie klasy II a od września uczestniczą w zajęciach pozalekcyjnych w ramach Projektu Unijnego Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy. Projekt ten wychowawczyni Agata Szypuła realizuje w swojej klasie już od kwietnia 2009 r. W klasie pierwszej praca z dziećmi była prowadzona podczas zajęć obowiązkowych w ramach realizacji podstawy programowej.

Projekt oparty jest na teorii amerykańskiego psychologa Howarda Gardnera. Teoria ta zakłada, że człowiek może mieć kilka rodzajów inteligencji, że jest wielowymiarowy i nie można posługiwać się jednym wskaźnikiem do jego oceny. Jeśli ktoś nie sprawdza się w jednym, może to zrekompensować w innym.

„Istotą projektu jest wielokierunkowe i wieloaspektowe wspieranie rozwoju uczniów nakierowane na rozwój kompetencji kluczowych, poprzez praktyczne działania dzieci pod kierunkiem nauczyciela”. (źródło: http://www.pierwszaki.eu)

U każdego dziecka zdiagnozowano jego rodzaj inteligencji: językową, ruchową, matematyczno-logiczną, wizualno-przestrzenną, przyrodniczą, muzyczną, intra- i interpersonalną. Każde dziecko ma inny rodzaj inteligencji, któryś zawsze dominuje. Pracując nad najmocniejszym, można rozwijać również te słabsze. Zatem celem tych zajęć jest właściwe motywowanie i wychodzenie naprzeciw indywidualnym potrzebom rozwojowym i edukacyjnym uczniów.

Wychowawczyni proponuje dzieciom takie zadania, które dają każdemu z nich szansę na sukces. Większość zajęć odbywa się w sali lekcyjnej, w których nauczycielka utworzyła Dziecięce Ośrodki Zainteresowań. Ośrodki te powstały na bazie zestawu środków dydaktycznych o wartości 8 tysięcy złotych, jakie szkoła otrzymała. Te pomoce dydaktyczne są wielofunkcyjne i służą rozwijaniu umiejętności w obrębie kompetencji kluczowych.

Ośrodki zainteresowań wzbogacono o dodatkowe środki dydaktyczne dostępne w szkole oraz pozyskane podczas wycieczek. Na zajęciach dzieci śpiewają, tańczą, słuchają muzyki, piszą swobodne teksty, samodzielnie rozwiązują zadania logiczne, eksperymentują, wykonują doświadczenia, obserwują przyrodę podczas wycieczek, bawią się w teatr, uczestniczą w różnorodnych zajęciach sportowych na terenie szkoły, jak i poza nią. Uczniowie z wielkim zaangażowaniem i radością uczestniczą w realizacji Projektu.

aka / czecho.pl, Źródło: Urząd Miejski w Czechowicach-Dziedzicach / http://www.czechowice-dziedzice.pl

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.