Praca Czechowice-Dziedzice Praca Czechowice-Dziedzice

czecho.pl - medium nr 1 w Czechowicach-Dziedzicach

REKLAMA - BILLBOARD WIADOMOSCI

Wiadomości

  • 26 lutego 2010
  • wyświetleń: 2313

Złóż deklarację PIT przez internet

Jak informuje Urząd Skarbowy w Czechowicach-Dziedzicach, Ministerstwo Finansów umożliwia przesłanie drogą elektroniczną następujących zeznań podatkowych za 2009 rok: PIT-37, PIT-36, PIT-36L, PIT-38, PIT-39. W ten sam sposób wraz z zeznaniem można przesłać następujące załączniki: PIT/O, PIT/B, PIT/D, PIT-2K, PIT/M, PIT/ZG, PIT/Z, SSE-R.

Przesłanie zeznań drogą elektroniczną bez e-podpisu jest możliwe także w przypadku osób rozliczających się: wspólnie z małżonkiem, a także w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci.

Rozliczenie wspólnie z małżonkiem jest możliwe pod warunkiem, że małżonek składającego zeznanie upoważni go do złożenia zeznania w jego imieniu. Pełnomocnictwo składa się w formie papierowej na druku UPL-1 do właściwego urzędu skarbowego. Jeśli pełnomocnictwo jest bezterminowe, nie trzeba wysyłać go ponownie w kolejnych latach.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa świadczonej usługi Ministerstwo Finansów wprowadziło podpis elektroniczny oparty na unikatowych cechach podatnika: nazwisko, imię, data urodzenia, numer NIP i PESEL oraz kwota przychodu określona w zeznaniu rocznym lub rozliczeniu podatnika złożonym za 2008 rok. Cechy te, weryfikowane w systemie centralnym, posłużą jednocześnie do ustalenia tożsamości podatnika korzystającego z usługi.

Wysłanie dokumentu nie jest równoznaczne z jego złożeniem. Dowodem i potwierdzeniem terminu złożenia zeznania podatkowego jest Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO), które każdy użytkownik systemu otrzyma po prawidłowym wypełnieniu i przesłaniu formularza zeznania na podstawie numeru referencyjnego. Jeśli podatnik popełni błąd w trakcie wysyłania zeznania, system poinformuje go o tym w specjalnym komunikacie. W przypadku, gdy do urzędu wpłynęło już zeznanie za dany rok, pojawi się komunikat 411- „W systemie jest już zeznanie z takim numerem NIP”. Jeśli podatnik wpisał błędnie NIP, PESEL, datę urodzenia, nazwisko bądź imię, zeznanie zostanie odrzucone z komunikatem 412- „Weryfikacja negatywna- niezgodność danych informacyjnych”. Natomiast komunikat 414- „Weryfikacja negatywna- błąd danych identyfikacyjnych” będzie oznaczał błąd w podanej kwocie przychodu z poprzedniego roku.

Korekty zeznań rocznych bez bezpiecznego podpisu mogą być składane wyłącznie w formie papierowej, lub z użyciem bezpiecznego podpisu.

Deklaracje podatkowe można składać drogą elektroniczną poprzez portal www.e-deklaracje.gov.pl. Na portalu tym podatnicy znajdą interaktywne formularze podatkowe oraz szczegółową instrukcją dot. wypełniania oraz wysłania formularza dokumentu elektronicznego. Deklaracje podatkowe można przesyłać drogą elektroniczną na dwa sposoby:
za pomocą interaktywnego formularza PDF wybranej deklaracji podatkowej - wypełniona deklaracja jest następnie podpisywana i przesyłana do urzędu, z wykorzystaniem aplikacji (modułów) dostarczonych przez producentów oprogramowania, które pozwalają na przesyłanie deklaracji podatkowych bezpośrednio z systemów finansowo-księgowych podatnika.

JAK WYPEŁNIĆ E-DEKLARACJĘ BEZ PODPISU ELEKTRONICZNEGO ZA POMOCĄ FORMULARZA:

1. Pobierz wtyczkę do programu Adobe Reader i zainstaluj ją na komputerze. Jeśli masz starszą wersję programu niż 8.1.2, pobierz nowszą wersję (link na www. e-deklaracje.gov.pl)
2. Pobierz interaktywny formularz ze strony
3. Otwórz i wypełnij formularz
4. Wybierz rodzaj e-podpisu (kwalifikowany lub nie)
5. Wpisz dane autoryzujące i wyślij zeznanie
6. Pobierz Urzędowe Potwierdzenie Odbioru (wyłącznie status 200 „Przetwarzanie dokumentu zakończone poprawnie”, może to trwać do 24 godzin)
7. Otrzymanie UPO jest potwierdzeniem złożenia zeznania

JAK WYPEŁNIĆ E-DEKLARACJĘ BEZ PODPISU ELEKTRONICZNEGO ZA POMOCĄ APLIKACJI:

1. Wejdź na stronę www.e-deklaracje.gov.pl i pobierz aplikację do wypełniania odpowiedniego zeznania podatkowego
2. Zainstaluj aplikację na komputerze i ją uruchom
3. W menu główne wybierz odpowiedni formularz
4. Wypełnij interaktywny formularz (pola podświetlone czerwoną ramką są obowiązkowe)
5. Wybierz rodzaj e-podpisu (kwalifikowany lub nie)
6. Wpisz dane autoryzujące i wyślij zeznanie
7. Numer referencyjny otrzymany po wysłaniu zeznania zapisz
8. W menu główne wybierz: „Moje rozliczenia”
9. Pobierz Urzędowe Potwierdzenie Odbioru (może to trwać do 24 godzin)
10. Otrzymanie UPO jest potwierdzeniem złożenia zeznania

Podczas wypełniania interaktywnego formularza system podświetla wszystkie obowiązkowe pola, ponadto przy większości tych pól pojawiają się informacje w „chmurce”, zawierające dodatkowe wskazówki i wyjaśnienia. System sam dokonuje niezbędnych obliczeń, a także weryfikuje czy podatnik nie przyjął zbyt wysokich odliczeń.

W przypadku wątpliwości z zakresu zagadnień podatkowych jak i co do sposobu wypełnienia e-deklaracji istnieje możliwość skorzystania z pomocy:
- konsultantów Krajowej Informacji Podatkowej: z telefonu stacjonarnego 0 801 055 055, z telefonu komórkowego (22) 330 0330
- pracowników Urzędu Skarbowego w Czechowicach-Dziedzicach (telefonicznie lub osobiście)

Zachęcamy do skorzystania z nowej możliwości składania zeznań podatkowych.

aka / czecho.pl, źródło: US Czechowice-Dziedzice

REKLAMA - BANER POD ARTYKUŁEM

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.