czecho.pl - medium nr 1 w Czechowicach-Dziedzicach

Reklama

Wiadomości

  • 9 marca 2010
  • wyświetleń: 2670

90. urodziny druha z Zabrzega

W piątek 5 marca w OSP Kamienica zorganizowano spotkanie urodzinowe z okazji 90 urodzin druha Józefa Kopeć. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele OSP oraz Komendant Miejski st.bryg. Adam Caputa i Z-ca Komendanta st.bryg. Zdzisław Stypuła.

Reklama

W piątek 5 marca w OSP Kamienica zorganizowano spotkanie urodzinowe z okazji 90 urodzin druha Józefa Kopeć. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele OSP oraz Komendant Miejski st.bryg. Adam Caputa i Z-ca Komendanta st.bryg. Zdzisław Stypuła.

Druh major pożarnictwa Józef Kopeć urodził się 6 marca 1920 roku w Zabrzegu. Swoją historię ze strażą pożarną rozpoczął w 1942 roku kiedy to został powołany do drużyny przeciwpożarowej służb obrony przeciwlotniczej . W czasie drugiej wojny światowej prowadził działalność konspiracyjną w szeregach Służby Zwycięstwa Polsce, a następnie w Armii Krajowej. Na wskutek dekonspiracji jego oddział Ruchu Oporu w 8 grudnia 1944 roku przeszedł do oddziału partyzanckiego, z którego został aresztowany przez wojska radzieckie i wywieziony do łagrów na Kaukazie, gdzie zachorował na malarię oraz tyfus, ledwo uchodząc z życiem. Po powrocie do kraju we wrześniu 1945 roku w złym stanie zdrowia (paraliż prawej części ciała) i przy skrajnym wycieńczeniu był już człowiekiem niezdolnym do pracy jednakże nie przeszkodziło mu to w dalszej pracy na rzecz ochrony przeciwpożarowej.

W dniu 15 października 1945 roku wstąpił do Ochotniczej Straży Pożarnej w rodzinnym Zabrzegu i po krótkim czasie został jego Naczelnikiem. W kolejnych latach jego zasługi dla OSP są nieocenione:
* 1948 - 1950 - Komendant Gminny straży pożarnej w gminie Zabrzeg,
* 1950 - 1977 – Członek zarządu OSP w Zakładowej OSP w firmie BEFARED,
* 1968 - 1970 – członek Zarządu Powiatowego Związku OSP w Bielsku,
* 1970 - 1975 – członek Wojewódzkiej Komisji ds. OSP w Katowicach,
* 1979 - 1982 – członek Prezydium Zarządu Wojewódzkiego Związku OSP w B-B,
* 1975 – 1979 – Sekretarz Zarządu Wojewódzkiego Związku OSP w Bielsku-Białej,
* 1981 - 1985 – Przewodniczący Miejskiej Komisji Rewizyjnej Związku OSO w B-B,
* 1983 - 1987 – przewodniczący Wojewódzkiej komisji Rewizyjnej Związku OSP w B-B,
* 1987 - 1990 – Wiceprezes Zarządu Miejskiego Związku OSP w B-B,
* 1992 - 1999 – Przewodniczący Wojewódzkiego Sądu Honorowego Związku OSP w B-B,
* 1999 - 2002 – Sekretarz Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej Związku OSP w Katowicach,
* 2002 - do dzisiaj – działacz Związku OSP, Honorowy Członek Związku OSP, działa w OSP, organizator uroczystości obchodów 100-lecia jednostek OSP – łącznie organizował 7.

Doceniając jego wieloletnie i wytrwałe zaangażowanie nad rozwojem pożarnictwa ochotniczego jako działacz szczebla lokalnego, powiatowego i wojewódzkiego uchwałą Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Bielsku-Białej został uznany za szczególnie zasłużonego i na tej podstawie wpisany do Księgi Honorowej zasłużonych działaczy pożarnictwa ochotniczego powiatu bielskiego.

Mimo swojego sędziwego wieku działa aktywnie w Krajowym Związku Żołnierzy Armii Krajowej, w Związku Inwalidów Wojennych oraz w Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych. Druh Józef Kopeć już od 67 służy w Związkach Ochotniczych Straży Pożarnych.

Druh Józef Kopeć został odznaczony ponad 30 tytułami państwowymi, zagranicznymi oraz pożarniczymi. Między innymi "Srebrnym Krzyżem Zasług" nadanym w 1969r., Odznaką „Weteran Walk o Niepodległość”, Krzyżem Armii Krajowej 1939-1945, Złotym medalem „Za zasługi dla Pożarnictwa”, Odznaka „65 lat wysługi w OSP”, Czeskim medalem „Za zasługi dla pożarnictwa”.

new / pless.pl, źródło: Powiat

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.