Wiadomości

  • 14 marca 2004
  • wyświetleń: 942

Po kontroli pracy burmistrza...

Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej zawnioskowała, aby burmistrz ograniczył ilość umarzanych długów. Tak zadecydowano po kontroli pracy burmistrza. Komisja skontrolowała umorzenia oraz przesunięcia spłat należności osób prywatnych i zakładów pracy wobec gminy. - Długi w większości mają być rozłożone na raty, a nie darowane - brzmi w skrócie wniosek komisji. Okazuje się jednak, że wśród radnych umorzenia wciąż wywołują wiele kontrowersji. Gdy jest szansa na odzyskanie części pieniędzy, wtedy należności rozkłada się na raty. Często jest tak, że "podarowanie" długów to być albo nie być dla jakiegoś zakładu - tłumaczy burmistrz Jan Berger. Burmistrz ma prawo przyznawać ulgi podatkowe zgodnie z ordynacją podatkową.

Według Krystyny Wiącek, skarbnika Urzędu Miejskiego, decyzje o umorzeniu, rozłożeniu na raty są rozpatrywane bardzo szczegółowo. Przed podjęciem decyzji zasięga się opinii sołtysów czy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Dla firm starających się o pomoc i ulgi, wylicza się pomoc publiczną, jaką otrzymały w ciągu ostatnich trzech lat. Decyzja o pomocy, na podstawie przedstawionego programu, musi uzyskać pozytywną opinię Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
Osoby fizyczne
W ubiegłym roku umorzono zapłatę podatku od nieruchomości dwunastu osobom na kwotę 2 049 złotych oraz 406 złotych odsetek. Dwóm umorzono same odsetki od zaległości na kwotę 1 839 złotych. Tylu samo osobom odroczono termin płatności na kwotę 1 860 złotych oraz 213 złotych odsetek. Dwoje mieszkańców skorzystało z rozłożenia na raty zaległości w kwocie 5 022 złotych wraz z 781 złotych odsetkami.

Więcej, czytaj w papierowym wydaniu Echa na str. 11

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.