Wiadomości

  • 28 kwietnia 2010
  • wyświetleń: 2450

Bezpłatne kursy językowe w BEST

Artykuł sponsorowany:

http://pless.home.pl/foto/news/best_1.jpg>

Kursy językowe finansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt adresowany do osób pracujących w systemie zamianowym, wykonujących pracę na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, umowy zlecenia lub umowy o dzieło, które z własnej inicjatywy zainteresowane są uzupełnieniem, podwyższeniem lub nabyciem nowych kwalifikacji i umiejętności w zakresie znajomości języków obcych i mnemotechnik.

"CZAS NA ZMIANY!"
Projekt obejmuje bezpłatne kursy: JĘZYKA ANGIELSKIEGO, NIEMIECKIEGO I WŁOSKIEGO metodą komunikatywną, wraz z KURSEM SZYBKIEGO CZYTANIA I ZAPAMIĘTYWANIA.

REKRUTACJA
Od 12 kwietnia do 15 maja 2010
(decyduje kolejność zgłoszeń).

http://pless.home.pl/foto/news/best_3.jpg align=right>DOKUMENTY
Wymagane dokumenty rekrutacyjne:

kserokopia dowodu tożsamości,
formularz rekrutacyjny - do pobrania ze strony internetowej http://www.bestcentrum.pl lub w biurze rekrutacyjnym,
zaświadczenie o zatrudnieniu - do pobrania ze strony internetowej http://www.bestcentrum.pl lub w biurze rekrutacyjnym.

REKRUTACJA GDZIE I KIEDY
- biuro projektu w Pszczynie, Plac Targowy 15 (II Piętro), tel. 32 447 07 23 - czynne:
poniedziałek: 10.00-18.00
środa: 10.00-18.00
- biuro projektu w Czechowicach Dziedzicach, Kolejowa 15 (I piętro), tel. 32 215 21 88 - czynne:
wtorek 10.00-18.00
czwartek 10.00-18.00
Rekrutacja odbywa się również w biurach projektu w Tychach i Bieruniu.

OGÓLNA HIERARCHIA REKRUTACJI:
osoby powyżej 18 roku życia, pracujące w systemie zmianowym w woj. śląskim,
płeć,
poziom znajomości języka obcego - w pierwszej kolejności do projektu zakwalifikują się osoby
o najniższej znajomości wybranego języka,
częstotliwość udziału w szkoleniach w okresie ostatnich 3 lat - w pierwszej kolejności zakwalifikowane zostaną osoby deklarujące najrzadszy udział w szkoleniach,
limit do 20% uczestników zatrudnionych u jednego pracodawcy,
kolejność zgłoszeń.

"SYSTEM POWTÓRKOWY" – JAK TO DZIAŁA?
Zajęcia będą odbywały się w oddziałach BEST CJO w SYSTEMIE POWTÓRKOWYM umożliwiającym naukę osobom pracującym na zmiany

Kursy rozpoczynają się 14 czerwca 2010 zajęciami mnemotechniki, natomiast od września 2010 do czerwca 2011 odbywać się będą zajęcia językowe.

Mnemotechniki, czyli "Kurs szybkiego czytania i zapamiętywania" obejmuje 24 godziny lekcyjne w tym 12 godzin lekcyjnych porannych i 12 godzin lekcyjnych popołudniowych przez okres 3 tygodni (1 godzina lekcyjna
= 40 minut.). Kurs kończy się otrzymaniem certyfikatu.

Każdy kurs językowy obejmuje 225 godzin lekcyjnych (150 godzin porannych i 75 godzin powtórek popołudniami).

- Zajęcia językowe poranne będą trwać 2 godziny lekcyjne (80 minut) i odbywać się będą w poniedziałki
i środy (lub we wtorki i czwartki) pomiędzy godziną 9.00 a 12.00. W trakcie 80 minut - pierwsze 40 minut to nowy materiał, a drugie 40 minut to ćwiczenia utrwalające

http://pless.home.pl/foto/news/best_2.jpg align=left>- Zajęcia językowe popołudniowe (powtórkowe) będą zawsze w piątki między godziną 16.00 a 20.30 i trwać będą 2 godziny lekcyjne (80 minut) - pierwsze 40 minut to nowy materiał powtórzony z pierwszych porannych zajęć, a drugie 40 minut to nowy materiał z drugich porannych zajęć.

Dokładne dni i godziny zostaną ustalone przed rozpoczęciem kursów. Kursy językowe zostaną zakończone egzaminem międzynarodowym TELC.

Kurs idealny jest dla osób pracujących na 2 lub 3 zmiany, które mając zmianę popołudniową (lub nocną) obecne będą na porannych zajęciach, a kiedy mają zmianę poranną obecne będą na powtórkowych zajęciach popołudniu.

Kurs nie jest zalecany dla osób, które mogą lub chciałyby uczęszczać jedynie na zajęcia popołudniowe w piątki, jako że czas na utrwalanie materiału będzie znikomy (utrwalanie materiału jest zawsze na drugiej godzinie porannej), a zamiast 120-150 godzin słuchacz uczestniczyć będzie jedynie w 75 godzinach lekcyjnych

Ponieważ kurs przeznaczony jest głównie dla osób, które w ostatnich 3 latach nie miały możliwości szkoleń, należy założyć, że poziom kursów będzie początkujący lub fałszywie początkujący. Jedynie w przypadku małej liczby zgłoszeń osób początkujących możliwe będzie utworzenie wyższych stopni zaawansowania.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!