Wiadomości

  • 25 kwietnia 2010
  • wyświetleń: 1228

Koalicja na rzecz rozwoju biblioteki

Udział w ogólnopolskim Programie Rozwoju Bibliotek Miejska Biblioteka Publiczna w Czechowicach-Dziedzicach zgłosiła w czerwcu 2009 r. z chwilą złożenia przezeń wniosku konkursowego. Pozytywna ocena aplikacji, pozwoliła w grudniu na rozpoczęcie rzeczowej realizacji projektu.

Program Rozwoju Bibliotek, który ma ułatwić polskim bibliotekom publicznym dostęp do komputerów, Internetu i szkoleń realizuje Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. Program jest wspólnym przedsięwzięciem Fundacji Billa i Melindy Gates oraz Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

Program Rozwoju Bibliotek to cztery obszary działań, w ramach których realizowane jest wsparcie szkoleniowe, wsparcie informatyczne, wsparcie środowiska bibliotecznego oraz popularyzacja idei, czyli promocja biblioteki.

Miejska Biblioteka Publiczna w Czechowicach-Dziedzicach udostępnia już czytelnikom stanowiska komputerowe doposażone, w ramach Programu, w sprzęt multimedialny. Pracownicy merytoryczni uczestniczą w szkoleniach, w tym: warsztat planowania pracy biblioteki, szkolenia informatyczne, szkolenia specjalistyczne.

Namacalnym efektem pracy Biblioteki, związanej z realizacją założeń Programu, jest także powołanie do życia Gminnej Koalicji na rzecz Rozwoju Miejskiej Biblioteki Publicznej w Czechowicach-Dziedzicach.

Do uroczystego podpisania Porozumienia doszło w dniu 16 kwietnia 2010 r. Wśród koalicjantów znaleźli się m.in. :przedstawiciele władz lokalnych, w osobach Burmistrz Marian Błachut, Zastępca Burmistrza – Maciej Kołoczek, Przewodniczący Rady Miejskiej – Marek Kwaśny, Starosta – Andrzej Płonka, przedstawiciele Komisji związanych z kulturą z terenu miasta i powiatu, dyrektorzy ościennych instytucji kultury oraz duszpasterze.
Cele Gminnej Koalicji na rzecz Rozwoju Biblioteki określone są następująco:
-szerokie rzecznictwo w sprawie realizacji planów rozwoju biblioteki na poziomie gminy,
-dbałość o to, by biblioteka była uwzględniana w planach rozwoju lokalnego,
-wsparcie organizacyjne i finansowe dla planów rozwoju biblioteki,
-współpraca i wsparcie merytoryczne w pozyskiwaniu środków zewnętrznych,
-promowanie Programu Rozwoju Bibliotek oraz działań podejmowanych przez bibliotekę w Czechowicach-Dziedzicach dla społeczności lokalnej.

Łączna wartość projektu realizowanego przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Czechowicach-Dziedzicach w ramach Programu Rozwoju Bibliotek wynosi ponad 85 tys. złotych.

aka / czecho.pl, źródło: MBP Czechowice-Dziedzice

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.