Wiadomości

  • 21 maja 2010
  • wyświetleń: 4608

Alarm przeciwpowodziowy odwołany

Burmistrz Czechowic-Dziedzic Marian Błachut, w związku z obniżeniem poziomu wód na rzekach poniżej stanów alarmowych, odwołał w piątek popołudniu alarm przeciwpowodziowy!

Burmistrz jednocześnie na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice ogłosił pogotowie przeciwpowodziowe. Poniżej pełna treść zarządzenia.

ups / czecho.pl

---------

Zarządzenie Nr 42/10 Burmistrza Czechowic – Dziedzic z dnia 21 maja 2010r. w sprawie odwołania alarmu przeciwpowodziowego oraz ogłoszenia pogotowia przeciwpowodziowego na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice.

Na podstawie art. 31 a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
( j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm. ), mając na uwadze obniżenie poziomu wód na rzekach poniżej stanów alarmowych, zarządzam, co następuje:

§ 1. Odwołuję z dniem 21 maja o godz. 10.00 alarm przeciwpowodziowy i ogłaszam pogotowie przeciwpowodziowe na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice.

§ 2. Zobowiązuję Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego oraz wszystkie służby zabezpieczenia przeciwpowodziowego do podejmowania niezbędnych, przewidzianych prawem czynności organizacyjnych i technicznych w celu zminimalizowania mogącego powstać zagrożenia dla życia i zdrowia ludności i jej mienia oraz środowiska.

§ 3. Zobowiązuję Naczelnika Wydziału Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych, Urzędu Miejskiego w Czechowicach-Dziedzicach, do niezwłocznego powiadomienia właściwych służb o treści niniejszego zarządzenia.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.