Wiadomości

  • 28 czerwca 2010
  • wyświetleń: 2648

Radni o zmianach w budżecie Gminy

W środę 30 czerwca czechowiccy radni będą rozpatrywać m.in. projekt uchwały w sprawie zmiany w budżecie Gminy na rok 2010.

Początek sesji rady miejskiej zaplanowano na godz. 10.00.

Proponowany porządek obrad:

I. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności sesji.
II. Przedstawienie porządku obrad Rady Miejskiej.
III. Przyjęcie protokołu z sesji Nr XLIV/10 Rady Miejskiej z dnia 31 maja 2010 r.
IV. Wystąpienia zaproszonych gości.
V. Rozpatrzenie projektów uchwał:
1) w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2010 – inicjatywa uchwałodawcza Burmistrza;
2) w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice dla Przedsiębiorstwa Inżynierii Miejskiej Spółka z o.o. z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach – inicjatywa uchwałodawcza Burmistrza;
3) w sprawie odpłatnego nabycia nieruchomości – inicjatywa uchwałodawcza Burmistrza;
4) w sprawie zamiany nieruchomości – inicjatywa uchwałodawcza Burmistrza;
5) zmieniająca uchwałę Nr XVI/132/07 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin zajęć oraz zwolnień z obowiązku realizacji zajęć przez nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Czechowice-Dziedzice oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych niektórych nauczycieli - inicjatywa uchwałodawcza Burmistrza;
6) w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Czechowice-Dziedzice oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu – inicjatywa uchwałodawcza Komisji Budżetu i Finansów.
VI. Informacja Burmistrza o pracy w okresie międzysesyjnym.
VII. Informacja Burmistrza o realizacji uchwał Rady Miejskiej.
VIII. Wolne wnioski, zapytania i interpelacje radnych.
IX. Sprawy bieżące Rady Miejskiej, w tym rozpatrzenie wniosków Komisji Rewizyjnej z kontroli Miejskiej Biblioteki Publicznej w Czechowicach-Dziedzicach.
X. Zamknięcie sesji.


ups / czecho.pl, źródło: UM Czechowice-Dziedzice

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.