czecho.pl - medium nr 1 w Czechowicach-Dziedzicach

Reklama

Wiadomości

  • 8 września 2010
  • wyświetleń: 2149

Pobierasz świadczenia rodzinne?

Osoby pobierające świadczenia rodzinne, których dzieci ukończyły 16 rok życia i więcej zobowiązane są do 10 września 2010 r. do dostarczenia aktualnego zaświadczenia ze szkoły potwierdzającego podjęcie lub kontynuację nauki w szkole lub w szkole wyższej w roku szkolnym 2010/2011 - poinformował Urząd Miejski.

Tylko na podstawie zaświadczenia będą wypłacane dodatki z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego i z tytułu dojazdu. W przypadku niedostarczenia zaświadczenia wypłata świadczeń rodzinnych zostanie wstrzymana.

Jeżeli dziecko podjęło od 1 września naukę w szkole ponadgimnazjalnej, której siedziba znajduje się w innej miejscowości niż miejsce zamieszkania to wtedy do zasiłku rodzinnego przysługuje dodatek z tytułu dojazdu w wysokości 50 zł. miesięcznie (dodatek przysługuje od września do czerwca). Świadczenie wypłaca się od miesiąca, w którym wpłynie wniosek o wypłatę tego dodatku. Jeżeli zostanie złożony do 10 września 2010 r. świadczenie zostanie wypłacone we wrześniu. Do wniosku należy dołączyć aktualne zaświadczenie ze szkoły.

Ponadto osoby, które aktualnie pobierają zasiłek rodzinny na dzieci, które z dniem 01.09.2010 r. rozpoczęło roczne przygotowanie przedszkolne (tzw. zerówkę), proszone są o składanie wniosków o przyznanie prawa do dodatku z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego. Dodatek ten wypłacany będzie we wrześniu bieżącego roku w wysokości 100 zł. na dziecko. Ważne jest, że wniosek o ww. dodatek należy złożyć do 30.10.2010 r.

Szczegółowych informacji na temat świadczeń rodzinnych udzielają pracownicy Wydziału Świadczeń Społecznych w pokoju 106 Urzędu Miejskiego w Czechowicach-Dziedzicach w godzinach pracy Urzędu lub pod nr telefonu (32) 214-71-12.

aka / czecho.pl, źródło: UM Czechowice-Dziedzice, www.um.czechowice-dziedzice.pl

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.