Wiadomości

  • 25 września 2010
  • wyświetleń: 3966

Inwestycje popowodziowe w gminie

Decyzją Rządu Gmina Czechowice-Dziedzice znalazła się na liście 14 gmin najbardziej poszkodowanych w wyniku tegorocznej powodzi i została objęta specjalnym programem finansowym.

Inwestycje popowodziowe w gminie
Zalany Zabrzeg, fot. fan / klub.czecho.pl


Po oszacowaniu szkód w majątku gminnym i powiatowym na terenie gminy Czechowice-Dziedzice, Wydział Strategii, Rozwoju i Promocji sporządził wniosek o dofinansowanie realizacji 25 zadań inwestycyjnych o wartości ponad 60 milionów złotych.

Pierwszym efektem tych działań było przyznanie Gminie Czechowice-Dziedzice promesy Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w wysokości 1 600 000 zł. Warunkiem jej wykorzystania jest zrealizowanie zadania inwestycyjnego do końca 2010 r. Z uwagi na zaawansowanie przygotowania dokumentacji technicznej oraz zniszczenia popowodziowe w pierwszej kolejności wytypowano do realizacji przebudowę ul. Bory i części ul. Koło w sołectwie Ligota.

Z tych samych funduszy realizowany jest również przez Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej remont ulicy Ligockiej na odcinku od DK-1 po ul. Burzej. Wartość tej inwestycji to ok. 1.175.000 zł. Zakończenie robót planowane jest na dzień 10 listopada 2010r.

W ostatnich dniach Ministerstwo Rozwoju Regionalnego podjęło decyzję o dofinansowaniu 5 kolejnych projektów z terenu naszej gminy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Planowane do realizacji projekty to inwestycje w infrastrukturze powiatowej, takie jak przebudowa ul. Bielskiej i Bronowskiej w Ligocie (4426S), przebudowa ul. Waryńskiego (4425S), przebudowa ul. Czechowickiej i ul. Ligockiej (4428S), rozbiórka i budowa nowego mostu nad rzeką Iłownicą w ciągu ul. Ks. J. Kunza (4439S), rozbiórka i budowa nowego mostu nad rzeką Iłownicą w ciągu ul. Waryńskiego (4425S). Zadania te są przygotowywane do realizacji w 2011 r. Łączna szacowana wartość tych przedsięwzięć to ok. 23 200 000 zł.

Ponadto w ramach środków pozostających w dyspozycji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, z listy 25 inwestycji związanych z usuwaniem skutków powodzi, sfinansowane zostaną również co najmniej 4 następujące w infrastrukturze gminnej, a mianowicie odtworzenie zniszczonych urządzeń oczyszczalni ścieków w Czechowicach-Dziedzicach, odtworzenie systemu sieci kanalizacyjnej i przepompowni ścieków, przebudowa systemu kanalizacji na osiedlu Renarda w Czechowicach-Dziedzicach, przebudowa przejścia wodociągu DN 100 nad rzeką Wapienicą w Ligocie. Szacunkowa wartość tych zadań to ok. 1 065 000 zł. Projekty te mają zostać dofinansowane na poziomie 80%-100%.

Do końca września podjęte powinny zapaść też decyzje co do pozostałych projektów związanych z usuwaniem skutków powodzi, które mają być dofinansowane z rezerwy celowej budżetu państwa.

źródło: UM Czechowice-Dziedzice

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.