Praca Czechowice-Dziedzice Praca Czechowice-Dziedzice

czecho.pl - medium nr 1 w Czechowicach-Dziedzicach

REKLAMA - BILLBOARD WIADOMOSCI

Wiadomości

  • 10 października 2010
  • wyświetleń: 1669

Pomoc dla powodzian - darowizny

Z końcem września zarządzeniem Burmistrza Czechowic-Dziedzic zostały przyjęte zasady udzielania pomocy finansowej z darowizn osobom poszkodowanym w wyniku powodzi w maju i czerwcu 2010 r.

Pomoc przyznawana i wypłacana będzie w formie zasiłku celowego przez Ośrodek Pomocy Społecznej, po wcześniejszym przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego i zgromadzeniu wymaganych dokumentów (zgodnie z przepisami ustawy o pomocy społecznej). Pomoc kierowana jest przede wszystkim do osób, które ucierpiały na skutek tegorocznej powodzi, a dotychczas nie korzystały z żadnej z form pomocy.

Pomoc ta może być przeznaczona w szczególności na:
- częściowe pokrycie kosztów przyłączenia budynku do sieci wodociągowej, jeśli na skutek powodzi zalaniu uległa studnia będąca jedynym źródłem wody pitnej;
- częściowe pokrycie kosztów remontu lub odbudowy budynków gospodarczych lub użytkowych o ile przed powodzią pełniły funkcje mieszkalne;
- częściowe pokrycie rolnikom kosztów wywiezienia nanosu powodziowego i odchwaszczenia pola;
- zakup paszy i karmy dla zwierząt lub zakup inwentarza (pomoc w formie rzeczowej lub zasiłek celowy dla rolników, którzy ponieśli straty potwierdzone protokołem z oszacowania wysokości szkód);
- na remont lub odbudowę obiektów i pomieszczeń gospodarczych wykorzystywanych do produkcji rolnej;
- koszty remontu budynku, którego mieszkańcy nie są prawnymi właścicielami (np. z powodu nieuregulowania spraw spadkowych pod warunkiem złożenia przez pozostałych spadkobierców oświadczenia o rezygnacji z ubiegania się o pomoc na ten cel);
- koszty związane z zalaniem budynku będącego w trakcie budowy w stanie przynajmniej surowym zamkniętym.

Osoba, która otrzyma zasiłek celowy ma obowiązek przedstawić faktury i rachunki potwierdzające poniesione wydatki.

Pomoc przyznawana jest na wniosek poszkodowanego. Wniosek należy złożyć w terminie do 20 października 2010 r. w Ośrodku Pomocy Społecznej przy ul. Kolejowej 37 w godzinach od 7.00 do 15.00.

aka / czecho.pl, źródło: UM Czechowice-Dziedzice, www.um.czechowice-dziedzice.pl

REKLAMA - BANER POD ARTYKUŁEM

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.