Praca Czechowice-Dziedzice Praca Czechowice-Dziedzice

czecho.pl - medium nr 1 w Czechowicach-Dziedzicach

REKLAMA - BILLBOARD WIADOMOSCI

Wiadomości

  • 27 października 2010
  • wyświetleń: 3312

23 miliony zł dla Bielskiej Krainy

Decyzją Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka Bielska Kraina otrzyma 23.377.546 zł na realizację lokalnej strategii rozwoju obszarów rybackich.

Rok temu 5 gmin powiatu bielskiego: Czechowice-Dziedzice, Bestwina, Jasienica, Jaworze i Wilamowice wraz z działającymi na ich obszarze przedsiębiorcami z branży rybackiej i organizacjami pozarządowymi założyły Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka Bielska Kraina. Do Zarządu Stowarzyszenia zostali wybrani przedstawiciele gmin tworzących LGR. Reprezentantem Gminy Czechowice-Dziedzice został pan Maciej Kołoczek – Zastępca Burmistrza Czechowic-Dziedzic. Członkowie zarządu Stowarzyszenia pełnią swe funkcje nieodpłatnie.

Celem inicjatywy utworzenia lokalnej grupy rybackiej było pozyskanie środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”, zwanego powszechnie PO RYBY 2007-2013.

Na obszarze kraju powstało wiele takich stowarzyszeń. Każde z nich musiało udowodnić, że na ich terenie występuje duże nasycenie gospodarstw rybackich. Ponadto każda grupa rybacka musiała opracować lokalną strategię rozwoju obszarów rybackich i wystartować w konkursie ogłoszonym przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

W konkursie wystartowało 61 lokalnych grup rybackich z całego kraju. Do wsparcia wytypowano 26 grup, z czego dwie z terenu województwa śląskiego: LGR Bielska Kraina oraz LGR Żabi Kraj (skupiającą gminy: Chybie, Dębowiec, Goczałkowice-Zdrój, Pawłowice, Skoczów, Strumień, Zebrzydowice).

Pozyskane środki będą wdrażane na takich zasadach, na jakich funkcjonuje Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska. Po podpisaniu umowy o dofinansowanie, zostanie utworzone biuro stowarzyszenia, którego rolą będzie organizacja konkursów, w ramach których wyłonione zostaną najlepsze projekty. Wyboru projektów dokona 18-osobowy Komitet, złożony z przedstawicieli gmin, przedsiębiorców oraz organizacji pozarządowych. Komitetowi przewodniczyć będzie pan Błażej Budny – zastępca naczelnika Wydziału Strategii, Rozwoju i Promocji w Urzędzie Miejskim w Czechowicach-Dziedzicach.

Komitet będzie wybierał do realizacji tylko te projekty, które będą się wpisywały w lokalną strategię rozwoju obszarów rybackich. Będzie można uzyskać wsparcie między innymi na następujące rodzaje projektów:
* Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa
* Restrukturyzacja i reorientacja działalności gospodarczej oraz dywersyfikacja zatrudnienia osób mających pracę związaną z sektorem rybactwa w drodze tworzenia dodatkowych miejsc pracy poza tym sektorem
* Podnoszenie wartości produktów rybactwa, rozwój usług na rzecz społeczności zamieszkującej obszary zależne od rybactwa
* Ochrona środowiska i dziedzictwa przyrodniczego na obszarach zależnych od rybactwa w celu utrzymania jego atrakcyjności oraz przywracanie potencjału sektora rybactwa w przypadku jego zniszczenia w wyniku klęski żywiołowej lub przemysłowej

Zadania, których realizacja będzie wspierana środkami z LGR, nie muszą dotyczyć sektora rybackiego. Muszą być jednak realizowane na terenie co najmniej jednej z gmin, tworzących grupę rybacką. Wnioskodawcami projektów mogą być gminy i ich jednostki, przedsiębiorcy i osoby planujące prowadzenie działalności gospodarczej oraz organizacje pozarządowe.

Pierwsze konkursy Lokalna Grupa Rybacka Bielska Kraina ogłosi w pierwszej połowie 2011 r. Poprzedzą je szkolenia dla potencjalnych beneficjentów. Projekty realizowane w ramach lokalnej strategii rozwoju obszarów rybackich muszą się zakończyć najpóźniej w 2015 r.

aka / czecho.pl, źródło: UM Czechowice-Dziedzice, www.um.czechowice-dziedzice.pl

REKLAMA - BANER POD ARTYKUŁEM

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.