Wiadomości

  • 9 listopada 2010
  • wyświetleń: 2831

Kolejna nagroda dla Floriana Grzybka

Radni miejscy z Czechowic-Dziedzic nagrodzili Floriana Grzybka przewodniczącego Rady Koła nr 1 Towarzystwa Charytatywnego im. Ojca Pio w Czechowicach-Dziedzicach, przyznając nagrodę im. Józefa Machalicy. Otrzyma ją w piątek, 12 listopada.

Kolejna nagroda dla Floriana Grzybka
Florian Grzybek


Florian Grzybek jest pierwszym laureatem tej nagrody ustanowionej w tym roku. Ma być ona przyznawanej nie częściej niż raz na 5 lat w dowód uznania za całokształt działań. - To nagroda dla tych, którzy wyróżniają się w działalności społecznej i charytatywnej. Ma ona charakter prestiżowy i nie wiąże się z korzyściami finansowymi - tłumaczy zastępca burmistrza, przewodniczący kapituły przyznającej nagrodę Maciej Kołoczek.

Nagroda ta ma upamiętnić również osobę jej patrona Józefa Machalicy - prawnika, społecznika, pierwszego przewodniczącego Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach, człowieka o wielkim sercu, który swój majątek przekazał Towarzystwu Charytatywnemu im. Ojca Pio w Czechowicach-Dziedzicach. Dzięki temu został utworzony fundusz stypendialny „Stypendium Rejenta”, który od 2007 roku wspiera uzdolnioną młodzież z rodzin o niskim statusie materialnym.

Przypomnijmy, że Florian Grzybek, w piątek, 5 listopada, otrzymał nagrodę starosty bielskiego im. ks. J. Londzina.

KP / czecho.pl

---

Florian Grzybek – od 1988 roku przewodniczący Rady Koła nr 1 Towarzystwa Charytatywnego im. Ojca Pio w Czechowicach-Dziedzicach. Jeden z pomysłodawców świetlicy profilaktycznej, prowadzonej przez stowarzyszenie od 1998 roku, udzielającej fachowej pomocy dzieciom w odrabianiu lekcji, przygotowującej dla nich posiłki – podwieczorki i kolacje. Towarzystwo organizuje również kolonie i półkolonie. W siedzibie towarzystwa prowadzony jest także punkt, w którym potrzebujący mogą otrzymać nieodpłatnie odzież. Za sprawą Floriana Grzybka powstał „Bank Żywności”, które wydaje osobom, w trudnej sytuacji materialnej pieczywo pozyskane od miejscowych piekarzy. Od marca 2010 roku towarzystwo rozszerzyło swoją działalność o dostarczanie żywności w ramach Europejskiego Programu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, z której to aktualnie korzysta 180 osób. Florian Grzybek jest współinicjatorem Festiwalu Twórczości Dziecięcej „Uśmiech Dziecka” oraz Festiwalu Piosenki i Poezji Religijnej.

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.