Praca Czechowice-Dziedzice Praca Czechowice-Dziedzice

czecho.pl - medium nr 1 w Czechowicach-Dziedzicach

REKLAMA - BILLBOARD WIADOMOSCI

Wiadomości

  • 26 grudnia 2010
  • wyświetleń: 4588

Uczniowie sięgają po narkotyki?

Z przeprowadzonej w tym roku diagnozy problemów uzależnieni wynika, że 14% szóstoklasistów z Czechowic-Dziedzic miało kontakt ze środkami odurzającymi. Do kontaktu ze środkami psychoaktywnymi przyznaje się również co 4 uczeń 3 klasy gimnazjum i 33% uczniów drugich klas szkół ponadgimnazjalnych z czechowickiej gminy.

Uczniowie sięgają po narkotyki?
fot. KMP Bielsko-Biala


Uczniowie sięgają po narkotyki?
fot. KMP Bielsko-Biała


Najczęściej używanym środkiem odurzającym, na który wskazała w anonimowych ankietach młodzież szkół Czechowic-Dziedzic jest marihuana. Towarzyszy często temu powszechne przekonanie młodych ludzi o małej szkodliwości tej substancji. Uczniowie wskazywali również środki nasenne przyjmowane samodzielnie lub leki łączone z alkoholem.

Młodzież szkół Czechowic-Dziedzic spostrzega problem zażywania narkotyków przez swoich rówieśników jako marginalny. Młodzi ludzie, jeśli już dostrzegają takie zjawisko, to głównie jako pojedyncze przypadki. Z drugiej jednak strony w porównaniu do przeprowadzonych badań ankietowych dwa lata temu odsetek uczniów mających kontakt ze środkami odurzającymi wzrósł we wszystkich grupach wiekowych. Jednak, analizując dalej odpowiedzi badanych uczniów pod względem wskazywanych przez nich środków odurzających, które używali wyniki te wydają się być znacznie zawyżone a niekiedy wręcz nieprawdopodobne. Uczniowie szkół podstawowych wykazywali przyjmowanie bardzo drogich środków odurzających takich jak: amfetamina czy kokaina.

Istotną sprawą okazało się również pytanie uczniów o częstotliwość ich kontaktów z narkotykami. Można przyjąć, że wykazanie przyjmowania narkotyków w ciągu ostatnich 30 dni może wskazywać na problemowe używanie substancji bądź nawet uzależnienie od nich, a nie tylko eksperymentowanie z nimi. Młodzi ludzie mają przekonanie, że w narkotyki można najprędzej zaopatrzyć się na dyskotece czy w pubie, ale kupno środka odurzającego w innych miejscach też nie nastręcza trudności.

Z danych Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii ostatnie wyniki badań ogólnopolskich wskazują na stabilizację lub nawet spadek problemu używania narkotyków wśród młodzieży szkolnej. Rozpowszechnienie używania narkotyków w Polsce jest niższe niż  w innych krajach UE, z wyłączeniem zażywania leków uspokajających i nasennych bez przepisu lekarza (18% badanych). W przypadku tych środków Polska należy do krajów o najwyższym rozpowszechnieniu.

nan / czecho.pl, źródło: Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii w Czechowicach-Dziedzicach na lata 2011 – 2013

REKLAMA - BANER POD ARTYKUŁEM

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.