czecho.pl - medium nr 1 w Czechowicach-Dziedzicach

Reklama

Wiadomości

  • 26 stycznia 2011
  • wyświetleń: 6334

Radni przyjęli budżet na ten rok

Jednogłośnie, w obecności kompletu 21 radnych, Rada Miejska przyjęła we wtorek na sesji budżet Gminy Czechowice-Dziedzice na rok 2011. Dochody gminy ustalone są na kwotę prawie 123 mln zł, a wydatki na ponad 128 mln zł. Spora część budżetu przeznaczona jest na wynagrodzenia. Zagospodarowano na to w budżecie ponad 48 mln zł. Planowany deficyt ma zostać pokryty z kredytu.

Radni przyjęli budżet na ten rok
rys. UM Czechowice-Dziedzice


Radni przyjęli budżet na ten rok
rys. UM Czechowice-Dziedzice


Ustalono dochody budżetu gminy na rok 2011 w łącznej wysokości 122.922.396 zł, w tym dochody bieżące w wysokości stanowią 101.606.524 zł, reszta to dochody majątkowe.

Wydatki budżetu gminy na rok 2011 zaplanowano w łącznej kwocie 128.789.271 zł, z czego wydatki bieżące mają zamknąć się w kwocie 96.616.492 zł, a wydatki majątkowe - 32.172.779 zł.

Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 96.616.492 zł, w tym:
* wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń - 48.346.510 zł,
* wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 27.158.802 zł,
* dotacje na zadania bieżące - 8.645.797 zł,
* świadczenia na rzecz osób fizycznych - 10.724.358 zł,
* wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych - 391.025 zł,
* wydatki na obsługę długu publicznego - 1.350.000 zł.

Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 32.172.779 zł.

Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu na kwotę 5.866.875 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów w wysokości: 5.866.875 zł.

Przychody budżetu na rok 2011 zaplanowano w łącznej kwocie 11.301.595 zł, w tym: kredyty w wysokości 8.000.000 zł i wolne środki w wysokości 3.301.595 zł.

Rozchody budżetu zaplanowano w łącznej kwocie 5.434.720 zł, w tym: pożyczki to 644.720 zł, natomiast kredyty - 4.790.000 zł.

Ustalono także limit z tytułu zaciąganych kredytów:
1) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie: 7.000.000 zł,
2) na finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie: 5.866.875 zł,
3) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w kwocie: 2.133.125 zł.

Utworzono rezerwę ogólną budżetu w kwocie 400.000 zł oraz rezerwy celowe budżetu w kwocie łącznej 473.307 zł, (rezerwa celowa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych: 9.995 zł, rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego: 234.600 zł, rezerwa celowa na zadania jednostek pomocniczych: 228.712 zł).

new / czecho.pl, źródło: UM Czechowice-Dziedzice, www.um.czechowice-dziedzice.pl

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.